ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła w obiektywie

MISTRZOSTWA REJONU w PIŁCE RĘCZNEJ „LICEALIADA 2016/17”

W dniu 21.11.2016 roku  w Kożminie odbył się Finał Rejonu w piłce ręcznej dziewcząt „Licealiada 2016/17”. W wyniku rywalizacji sportowej dziewczęta naszej szkoły po bardzo dobrej grze zajęły II miejsce w finale przegrywając z ZSP Kożmin 11:10. Gratulujemy drużynie sukcesu. Zespół naszej Szkoły reprezentowały: dziewczęta Olga Sochor, Małgorzata Mońka, Zuzanna Jeziorna, Klaudia Każmierczak, Paulina Kucharska, Weronika Kukotko, Jagoda Napierała, Martyna Radefeld, Patrycja Rybicka, Wiktoria Woch, Jagoda Mikołajczyk.
Opiekunem zespołu jest mgr Nowicki Maciej.
Wyniki meczów:
III LO Kalisz – ZSP 1 Kępno  8:13
       ZSP 1 Kępno – ZSP 1 Ostrzeszów 12:6
   ZSP 1 Kępno – ZSP Kożmin  10:11

"Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka"
Ogólnopolski Dzień Parw Dziecka był znakomitą okazją do dyskusji młodzieży naszj szkoły w sprawach dotyczących naszych praw, potrzebach, problemach dziecka ale i również obowiązkach które mamy zapisane w konstytucji. Dyskusja ta została wzbogacona prezentacją multimedialną wykonana i przedstawioną przez Samorząd Uczniowski oraz gościa z Kępińskiej Policji Pana Filipa Ślęka.
Pogadanka ta była okazją do wyrażania własnego zdania na temat praw i obowiązków ucznia; dziecka w dzisiejszym świecie.   

"Bliżej matury"
pierwsza edycja warsztatów maturalnych z języka polskiego
Dnia 25 listopada 2015 roku w naszej szkole odbyła się  I edycja warsztatów maturalnych z języka polskiego pod hasłem „Bliżej matury”. Wzięło w niej udział 63 uczniów z klas maturalnych liceum ogólnokształcącego i technikum. Celem warsztatów było zachęcenie przyszłych maturzystów do systematycznej pracy, powtórek oraz pracy z arkuszami maturalnymi i zestawami pytań z matury zewnętrznej jak  i wewnętrznej z poprzednich lat. Pomysłodawczynią takiej formy pracy z młodzieżą była pani Maria Połomska – Wojtasik, natomiast współtwórczyniami ciekawych zajęć zostały panie: Aleksandra Kowalek i Weronika Gałecka. O zapotrzebowaniu na taką formę zajęć świadczy fakt, że listy chętnych uczestników zostały zamknięte już drugiego dnia po ogłoszeniu terminu odbywania się zajęć, o których informowano w komunikatach i plakatach rozwieszonych na terenie szkoły.
Warsztaty rozpoczęły się o godz. 15.00 w świetlicy szkolnej. Tam uczestnicy zapoznali się z podziałem na grupy, otrzymali również identyfikatory i teczki na materiały dydaktyczne. Przyszłych maturzystów powitała pani Maria Połomska – Wojtasik, która przedstawiła cel i  plan szkolenia. Następnie pani Aleksandra Kowalek w zwięzłej prezentacji multimedialnej przypomniała formułę egzaminu maturalnego z języka polskiego w części pisemnej i ustnej, zwracając uwagę na charakter prowadzonych zajęć warsztatowych w trzech blokach tematycznych . Pani dyrektor Bogumiła Drobina dokonała uroczystego otwarcia I edycji warsztatów „Bliżej matury” i wraz z vice-dyrektorami życzyła uczestnikom owocnej pracy, która z pewnością przełoży się na wynik czekającej ich matury.
Zajęcia odbywały się w trzech salach lekcyjnych: 132, 137 i 31. W sali 31 miały miejsce zajęcia dotyczące pierwszej części arkusza tzn. czytania ze zrozumieniem. Prowadząca – pani Weronika Gałecka zwróciła uwagę na dokładne odczytywanie poleceń
i umiejętne formułowanie odpowiedzi. Nad kłopotliwymi zadaniami pracowano wspólnie, a wnioski zamieszczano na flipchartach. W sali 132 pani Aleksandra Kowalek prowadziła zajęcia dotyczące rozprawki problemowej i interpretacyjnej. Przypomniała uczestnikom zasady tworzenia tych dwóch form wypowiedzi pisemnej, prezentując metodę tak zwanych   „6 kroków”, która okazała się bardzo czytelna i przydatna dla młodzieży. Natomiast w sali 137 pani Maria Połomska – Wojtasik prowadziła zajęcia przygotowujące do matury ustnej z wykorzystaniem tekstu ikonograficznego, literackiego i językowego o różnym stopniu trudności. W bardzo krótkiej prezentacji multimedialnej zwróciła uwagę na czas przygotowania wypowiedzi, czas prezentacji  i czas rozmowy prowadzonej przez egzaminatorów, jak również na tak zwaną mowę ciała podczas egzaminu ustnego. Wypracowane wnioski podczas zajęć uczniowie zamieszczali na flipchartach.
Końcowym etapem warsztatów było wypełnienie przez uczestników ankiety ewaluacyjnej. Analiza wyników  ankiety pozwala wyrazić przekonanie o potrzebie organizowania zajęć warsztatowych dla uczniów w przyszłości.

Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych


Dnia 17.11.2016 r. w naszej szkole odbył się konkurs "Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych", który został przeprowadzony w 2 etapach. Pierwszy etap odbył się dnia 17 listopada, młodzież uczestnicząca rozwiązała test pisemny dotyczący wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego oraz praktycznej znajomości języka. Drugi etap odbył się dnia 22,11.2016 r. i polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej o jednym z wybranym przez siebie kraju lub obszarze anglojęzycznym z uwzględnieniem zwyczajów, kultury, zabytków i ciekawostek. Poprawność wykonanych prezentacji sprawdzała komisja w składzie: Pani Ewa Kowalczyk - Mikołowska - nauczyciel języka angielskiego, Pani Marta Chrząstowska - nauczyciel języka angielskiego, Pan Piotr Kwapisz - nauczyciel informatyki oraz Kacper Skupień - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
Roztrzygnięcie konkursu
I miejsce Weronika Maciejewska kl. I LOa
II miejsce Natalia Młynarczyk kl. II LOa
III miejsce Szymon Andrzejewski kl. I TRI
Gratulujemy zwycięzcom wyników i atrakcyjnych nagród.

Weronika Maciejewska za zdobycie I miejsca otrzymała dofinansowanie do wycieczki zagranicznej do LONDYNU organizowanej przez ZSP Nr 1 w dniu 4 - 8 kwietnia 2017 r.
Pozostali laureaci zostali nagrodzeni bonami kwotowymi.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY SPONSOROM za wsparcie inicjatywy przyczyniającej się do rozwoju umiejętności anglojęzycznych uczniów.

Spotkanie promujące kulturę żywego słowa
"Legendy i podania regionalne jako źródła dziedzictwa kulturowego"

Dnia 24 listopada 2016 roku w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie promujące kulturę żywego słowa pn. „Legendy i podania regionalne jako źródło dziedzictwa kulturowego”. Ziemia kępińska jest niezwykle bogata w przeróżne legendy i podania które wywodzą się z ustalonej tradycji i związane są z jakąś epoką historyczną, określonym miejscem,  a bardzo często z autentycznymi postaciami. W każdej legendzie czy podaniu zacierają się różnice pomiędzy rzeczywistością, fantazją i marzeniami. W opowieściach powtarzanych od wieków, jest zawsze ziarnko prawdy. Ludzie bowiem w trosce o zachowanie ważnych faktów z pokolenia na pokolenie przekazują sobie podania i legendy, tworząc żywą historię. Są one niejako ludową wersją dziejów naszego regionu. Dyrektor szkoły Bogumiła Drobina powitała gości i młodzież otwierając tym samym spotkanie. Maria Cierlak wprowadziła w tematykę legend i podań naszego regionu. Z niezwykle bogatej skarbnicy wybrano szesnaście legend i podań związanych z  miastem Poznaniem i ziemią kępińską, które czytali dyrekcja, nauczyciele, rodzice i uczniowie.
• Legendę wielkopolską o  poznańskich koziołkach zaprezentowała uczennica Anna Lemiesz kl. II LOa
• Legendę o starym herbie grodu stojącym wśród rozlewisk rzeki Niesobi  czytała dyrektor Bogumiła Drobina
• Legendę o pierwszych właścicielach Siemionki Koziorycach przeczytała Alina Skupień rodzic uczniów Kacpra z kl. III LOa i Jakuba z kl. I TRI
• Legendę o pochodzeniu wioski Laski zawartą w pięknej opowieści zaprezentowała wicedyrektor  Urszula Tyra                               
• „Legendę trzech wiosek” pochodzącą z czasów Kazimierza Wielkiego przedstawiła  Agnieszka Trawińska
• „ Legendę o św. Idzim w Mikorzynie” oraz „Podanie o powstaniu cudownego źródełka”  przeczytała Maria Połomska- Wojtasik  
• Legendę o okrutnym  smoku  grasującym w wielu wioskach zwaną
„Legendą Smogorzowską” zaprezentowały uczennice Kinga Szczupak kl. II TE i Bernadetta Zajączkowska kl. III TG
• Legendy o wyjątkowości  świątyni na Pólku przeczytał  Paweł Nowak
• „Legendę o wioskach- Aniołka I i Aniołka II” przeczytała  Magdalena Woch  rodzic uczennicy Wikorii  z  kl. I TAG
• „Podanie dotyczące cudownego źródełka przy kapliczce św. Jadwigi Śląskiej” w łąkach pod Krzyżownikami przeczytała  Aleksandra Kowalek
• Legendę o wielkiej miłości Bolka i Janki zawartą w  legendzie Pomiany- Krok zaprezentował Marek Noculak
• Opowieść babci o Smardzach przedstawili uczniowie Agata Gruszka i Dawid Budziak  kl. III LOa                                     
• „Podanie o skarbie mroczeńskim” przeczytała Monika Napierała
rodzic ucznia Marcela  z kl. II TI                                                                       
• Legendę o braciach bliźniakach i o bliźniaczych wołkach związaną
z miejscowością Krążkowy przedstawiła  Katarzyna Grabicka
• Legendę o pustelniku i diable ze Studnicy przeczytała  Henryka Janecka- Dolata                                      
• Legendę „O zbójcy spod Kępna” czytały uczennice Joanna Chrupała,
Marta Krystek, Patrycja Pacholska, Wiktoria Majczyk  kl. II LOb
Do czytania legend i podań zapraszali Magdalena Wala i Bartłomiej Garczarek kl. II TE. Podczas spotkania zaprezentowano dwa wiersze o Kępnie autorstwa uczennic szkoły.
Spotkanie uświetnił śpiewem szkolny zespół muzyczny : Joanna Majchrowska, Kornelia Maciejewska, Aleksandra Michalak, Wiktoria Rabiega kl. I TE, Kinga Szczupak, Amanda Nawrot kl. II TE, , Anna Karwat kl. I LOb, Piotr Wróbel kl. IV TE, który zaśpiewał m.in. „Piosenkę o starym Kępnie.”
Przedsięwzięcie zorganizowały Maria Cierlak i Danuta Wabnic. Zaprezentowane podczas spotkania legendy wiele wnoszą do historii naszego regionu. Są atrakcyjna formą literacką poznania dziedzictwa kulturowego regionu i dają fundament do kształtowania lokalnego patriotyzmu oraz uczą poczucia więzi z własnym środowiskiem.


„Legendy – mądre myśli,
legendy – piękne słowa.
Ich szlakiem wędrujemy,
by odkryć je od nowa.
Ruszamy razem w podróż
przez dawne nasze dzieje,
poznamy piękne miejsca
i ciekawostek wiele.”

Połowinki 2016


Zgodnie z tradycją naszej szkoły klasy II liceum i III technikum świętują półmetek edukacji ponadgimnazjalnej.
W tym roku uroczystość Połowinek odbyła się 18 listopada
w ,,Zajeździe Wielkopolskim” w Siemianicach. Punktualnie o godzinie 19:00 spotkali się uczniowie i wychowawcy 7 klas:
IILOA - wychowawczyni pani Maria Połomska- Wojtasik,
IILOB -  wychowawczyni pani Henryka Janecka- Dolata,
IIITE -  wychowawczyni -  pani Urszula Jóźwik,
IIITA -  wychowawczyni pani Marzena Kalinowska,
IIITI - wychowawczyni  pani Aleksandra Kowalek,
IIITG - wychowawczyni pani Beata Pietras
IIITHR  - wychowawczyni  pani Karolina Michalska.
Połowinki uświetnili swoją obecnością przedstawiciele dyrekcji: pani dyrektor- Bogumiła Drobina oraz pani kierownik szkolenia praktycznego-Agnieszka Krysiak.
Połowinki rozpoczęły się od powitania dyrekcji szkoły, wychowawców, rodziców oraz młodzieży wraz z ich osobami towarzyszącymi. Padło wiele miłych słów, były kwiaty oraz piękna piosenka w wykonaniu uczennic klas II liceum. Prowadzący: Jakub Stodółka z klasy IILOA oraz Martyna Nawrot z klasy IILOB zwrócili uwagę na beztroskę tej chwili przekorną sentencją „Wiemy, że wszystko co najlepsze zdarza się najczęściej tylko raz w życiu, ale wiemy też, że życie jest nic niewarte, poza Szopenem i Mocartem, poza matmą i fizą… Słowackim i Mickiewiczem- życie po prostu jest niczem”. W części oficjalnej głos zabrała również pani dyrektor oraz przewodniczący Rady Rodziców, życząc obecnym udanej zabawy. Po smacznej
kolacji młodzież bawiła się na parkiecie w beztroskiej atmosferze w towarzystwie wychowawców i rodziców.
Po raz kolejny Połowinki okazały się udanym wydarzeniem, dzięki któremu uczniowie mogli poznać przedsmak przyszłorocznej Studniówki. Nad organizacją Połowinek czuwali przedstawiciele rodziców, których trud docenili uczniowie, dziękując  słodką tabliczką czekolady.

"Czas zawodowców BIS - zawodowa wielkopolska"
o projekcie ...

Powiatowa Uroczystość Obchodów
Święta Niepodległości 11 listopada

"Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej "

                                Stefan Wyszyński

W dniu 10 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyła się powiatowa uroczystość upamiętniająca 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Akademię zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz powiatu i gminy oraz zaproszeni goście.
Pani Poseł na Sejm RP Andżelika Możdżanowska
Pani Poseł na Sejm RP- Bożena Henczyca
Starosta Powiatu Kępińskiego
- Witold Jankowski
Wicestarosta Powiatu Kępińskiego- Grażyna Jany
Burmistrz Miasta i Gminy Kępno- Piotr Psikus
Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stanisław Baliński
Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu- Andrzej Jóźwik
ks. Prałata Krzysztof Nawrocki
11 listopada dla nas Polaków jest wielkim świętem narodowym. 98 rocznica odzyskania niepodległości jest okazją, by poruszyć zagadnienia miłości do ojczyzny, walki o wolność, wiary w zwycięstwo. To także doskonały moment, by oddać hołd wszystkim bohaterom, którzy walczyli i ginęli za wolną Ojczyznę, którzy swoją heroiczną postawą przyczynili się do odzyskania przez Polskę upragnionej wolności.
Obecnie żyjemy szczęśliwie i spokojnie w wolnej Polsce; warto jednak pamiętać, że nie zawsze tak było, że częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, niewola i walka o wolność.       Nie wolno nam zapomnieć, że przez 123 lata państwo polskie nie figurowało na mapie świata. Trzy mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie i były tak silne, że nawet krwawe zrywy powstańcze nie pomogły odzyskać upragnionej suwerenności.
Jednak prześladowani i skazani na tułaczkę Polacy nie tracili ducha, walczyli
i umierali ze słowami na ustach „Polska będzie wolna". Walczyli nie tylko na polach bitew, ale także w dyplomatycznych salonach. Mieli w sercach nadzieję i wierzyli, że Polska odzyska niepodległość. I nadszedł taki czas 11 listopada 1918 roku. Tego dnia, 98 lat temu marzenia kilku pokoleń polskich patriotów spełniły się. Polska odzyskała niepodległość. Wywalczona wolność nie trwała jednak długo. Wybuch II wojny światowej na nowo rozchwiał poczucie wolności i bezpieczeństwa. Gdy w 1939 roku Polska znalazła się pod okupacją niemiecką i rosyjską, wielu patriotów ponownie stanęło do walki w obronie ojczyzny. Wierni swoim ideałom i oddani niepodległości naszego kraju, ginęli na frontach II wojny światowej, traktowani nieludzko oddali swoje życie w niemieckich obozach koncentracyjnych i w sowieckich łagrach na Syberii, skazywani na śmierć i rozstrzeliwani w Katyniu.
      Pamięć należy się również Żołnierzom Wyklętym, którzy po zakończeniu wojny nie złożyli broni i dalej walczyli w obronie wolności i demokracji.
Szanowni Państwo, dzień 11 listopada skłania do głębokiej refleksji nad bolesnymi losami naszej ojczyzny, ale także nad obecną sytuacją i nad tym jak pielęgnujemy tę wolność, którą wywalczyli nasi przodkowie poświęcając to co najcenniejsze
swoje życie. Patriotyzm czyli miłość i przywiązanie do własnej ojczyzny jest dziś słowem często przez nas zapomnianym i  trzeba na nowo przywrócić jego wartość i znaczenie.
O miłości do ojczyzny można mówić wiele, trudniej o niej świadczyć. Obchodząc dziś 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości pamiętajmy
w naszym codziennym, szkolnym życiu nie tylko o ważnych wydarzeniach, świętach, rocznicach, ale także o wartościach jakimi są: praca dla Ojczyzny, troska o rodzinę i najbliższych,  szacunek dla wartości narodowych i etycznych oraz dbałość o nasz język ojczysty.

Obchody uświetnił montaż słowno
muzyczny w wykonaniu uczniów klas I TE, I TG, II LOa, III LOb, IV TI i IV TAG pod opieką Pani Ewy Kowlaczyk Pruchnickiej, Violetty Piaseckiej, Katarzyny Grabickiej i Radosława Słowińskiego, scenerię przygotowały: Pani Marzena Kalinowska i Małgorzata Lisiecka. Uroczystości towarzyszył również  chór powiatowy pod opieką Pani Ewy Olek.

MISTRZOSTWA POWIATU w Unihokeju „LICEALIADA 2016/17”
W dniu 09.11.2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w unihokeju dziewcząt i chopców „Licealiada 2016/17”. W wyniku rywalizacji sportowej wyniki ukształtowały się następująco:
Chłopcy
I miejsce
ZSP nr 2 Kępno
II miejsce ZSP nr 1 Kępno
Najlepszy strzelec: Strąk Jakub z ZSP nr 2
Najlepszy bramkarz: Kwaśniewski Kamil ZSP nr 2  
Najlepszy zawodnik: Nikodem Wylęga ZSP nr 1  

Dziewczęta
I miejsce
ZSP nr 1 Kępno
II miejsce ZSP nr 2 Kępno
III miejsce LO nr I Kępno
Najskuteczniejsza zawodniczka: Gąszczak Kinga ZSP nr 1
Najlepsza bramkarka:  Rabiega Marlena ZSP nr 1  
Najlepszy zawodnik: Skiba Weronika  ZSP nr 2  
Zwycięskie drużyny zakwalifikowały się  do rozgrywek strefowych województwa wielkopolskiego.
Naszej drużynie dziewcząt życzymy dalszych sukcesów.
 

MISTRZOSTWA POWIATU w PIŁCE RĘCZNEJ „LICEALIADA 2016/17”
W dniu 07.11.2016 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w piłce ręcznej dziewcząt „Licealiada 2016/17”. W wyniku rywalizacji sportowej ostatecznie chłopcy naszej szkoły zajęli III miejsce, a dziewczęta po bardzo dobrej grze zajęły I miejsce i awansowały do finału rejonu, który odbędzie się 24.11.2016r. w Kożminie. Najskuteczniejszą zawodniczką turnieju została uczennica naszej szkoły Paulina Kucharska, a MVP również uczennica ZSP nr 1 Weronika Kukotko. Gratulujemy zespołom wysokich miejsc i życzymy powodzenia w dalszym etapie rozgrywek. Zespół naszej Szkoły reprezentowały dziewczęta: Olga Sochor, Małgorzata Mońka, Zuzanna Jeziorna, Klaudia Każmierczak, Paulina Kucharska, Weronika Kukotko, Jagoda Napierała, Martyna Radefeld, Patrycja Rybicka, Wiktoria Woch, Jagoda Mikołajczyk. Chłopcy: Adamek Karol,Brząkała Artur,Gattner Kacper,Idzikowski Miłosz,Kowalczyk Kacper, Kowalczyk Michał,Kurczowa Damian,Łuczak Wiktor,Niedżwiedzki Alan,Rabiega Filip,Solak Mikołaj,Śpigiel Mikołaj,Surek Michał,Tęsiorowski Jakub,Wasiak Kamil, Zimoch Dawid. Opiekunem zespołów jest mgr Nowicki Maciej.

„Brama Poznania” – centrum interpretacji dziedzictwa
– wycieczka dydaktyczna do Poznania.

27 października 2016 r. uczniowie klas ILOa, ILOb oraz IITE wraz z opiekunami: Weroniką Gałecką, Ewą Wróblewską, Krystyną Skibą i Anną Gawrońską, wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Poznania. Celem wyjazdu była „Brama Poznania” zlokalizowana w najstarszej części miasta, nad rzeką Cybiną. To pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego. Gdy dotarliśmy na miejsce, mieliśmy okazję podziwiać architekturę Ostrowa Tumskiego. Kilka minut później każdy z nas mógł we własnym zakresie poruszać się po pełnych niespodzianek salach muzeum, korzystając z osobistego audioprzewodnika. W pierwszej sali ukazane były początki państwa polskiego. Następna, Sala Wodna, prezentowała historię chrztu Polski. W Złotej Sali największe zainteresowanie wzbudziła kaplica, którą w oryginale można zobaczyć w Bazylice Archikatedralnej. Na samym końcu udaliśmy się do Sali Witrażowej, która przepełniona była pięknymi witrażami przedstawiającymi burzliwe losy Ostrowa Tumskiego. Przemieszczając się między salami można również zauważyć, że budynek muzeum przecina charakterystyczna szczelina, która kieruje wzrok zwiedzającego na najstarszą w Polsce katedrę. Dopełnieniem wyjątkowych wrażeń było przejście przez zrewitalizowaną Śluzę Katedralną. Po dniu pełnym wrażeń oraz niesamowitej dawki kultury wszyscy wyczerpani i zadowoleni wróciliśmy do domu. Opracowały: Klaudia Kocańda, Kinga Szczupak

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

W październiku obchodzimy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Święto to zostało ustanowione przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego, które zrzesza bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli, wydawców oraz inne osoby zaangażowane w sprawy bibliotekarstwa szkolnego. Hasłem tegorocznego święta jest - Książka to dopiero początek.
Z tej okazji  Maria Cierlak i Danuta Wabnic przygotowały wystawę, która podzielona jest tematycznie na działy: „Księga, książka…”  obrazuje książkę od czasów najdawniejszych, aż po współczesność, dział „Czytam więc jestem” poprzez  wywiady, cytaty, ilustracje promuje czytanie.
Ekspozycja znajduje się na korytarzu obok biblioteki.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania!Zawody Skowood  Battle

Dnia
15.10.2016r. w Krakowie odbyły się ogólnopolskie zawody Fingerboardowe Skowood Battle w których brał udział nasz uczeń Adam Gruszka z klasy I TI.
Zawody odbywały się na rozstawionych parkach, fingerplazach oraz stołach do GOS (Game of Skate) i polegały na powtórzeniu tricku zadanego przez „przeciwnika” oczywiście trick musiał być „czysto” sklejony, aby mogł być zaliczony przez sędziów.
Uczeń Adam Gruszka zajął 4 miejsce spośród 24 uczestników z Polski, tym
samym szykuje się na zawody międzynarodowe, które odbędą się w Berlinie w miesiącu marcu 2017 r.
Dziękujemy za udostępnienie zdjęć: Miłoszowi Zajączkowskiemu i Mateuszowi Żydkowi.

Finał Wojewódzkich Indywidualnych Mistrzostw w Lekkoatletyce  

Dnia 5.10.2016 w Poznaniu odbył się Finał Wojewódzki Indywidualnych Mistrzostw w LA  XVIII Licealiady 2016/2017.
Uczeń naszej szkoły Nikodem Wylęga III TI wywalczył brązowy medal w biegu 110m ppł.
Opiekunem jest  p.Sylwia Bednarz
Pozostałe konkurencje nie odbyły się z uwagi na fatalne warunki pogodowe .Zawody przerwano i przełożono na wiosnę 2017 roku.

Indywidualne Mistrzostwa Powiatowe  w Lekkoatletyce  

Nasze wyniki

 
 

Osiągnięcia naszej uczennicy
Uczennic a Maja Drelak (kl. II LOB) wzięła udział w inauguracji Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym w
- W kategorii „Elita Kobiet” zajęła 3 miejsce
- W kategorii „Juniorek” zajęła 2 miejsce

Zawody odbyły się w dniu 08.10.2016
W dniu 09.10.2016 wzięła udział w wyścigu przełajowym w miejscowości
- W kategorii „Elita Kobiet” zajęła 3 miejsce
-W kategorii „Juniorek” zajęła 2 miejsce

II  OTWARTE MISTRZOSTWA POWIATU KĘPIŃSKIEGO
W BIEGU NA ORIENTACJĘ - Laski Arboretum
30.09.2016

Drużynowo,  zarówno dziewczęta jak i chłopcy zajęli miejsce II ,skład zespołu:
Drelak Maja II LOB, Jeziorna Aleksandra III LOB, Jerczyńska Joanna III LOA, Udała Aleksandra II TE, Matysiak Patrycja II TE, Garbowska Ilona III LOA, Świtoń Sandra II THR, Wawrzynek Paulina II THR
Szefer Hubert I LOA, Figiel Maciej, Idzikowski Miłosz II LOA, Banaś Adam IV TH, Garczarek Bartłomiej , Wabnic Miłosz III TI
Opiekunami sekcji są  Magdalena Tobias i Urszula Jóźwik


Jesienna wycieczka dydaktyczna do Goczałkowic Zdrój
4 października 2016r. uczniowie klas I, III, IV Technikum Architektury Krajobrazu wraz z opiekunami: Marzeną Kalinowską i Małgorzatą Lisiecką odwiedzili Goczałkowice Zdrój. Wycieczka miała charakter dydaktyczny, podczas której poznaliśmy różne style architektoniczne wykorzystywane
w ogrodach na całym świecie. Ogrody KAPIAS zwiedzaliśmy razem
z przewodnikiem, który oprowadził nas po całym założeniu. Mieliśmy okazję zobaczyć kolekcję licznych drzew i krzewów, rozmaitą architekturę oraz bogatą kolekcję roślin ogrodowych.
Opracowała: Oliwia Owczarek

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września 2016 roku obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.
W Polsce święto ma już wieloletnią tradycję. Zostało ogłoszone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Dzień ten jest doskonałą okazją do podkreślenia zalet głośnego czytania, promowania kultury żywego słowa oraz popularyzacji czytelnictwa. Z tej okazji w naszej szkole na wybranych lekcjach uczniowie Joanna Chrupała, Karolina Jany, Sandra Zielonka kl. II LOb, Anna Lemiesz, Natalia Młynarczyk kl. II LOa, Miłosz Ochnio, Szymon Kątny kl. II TI czytali fragmenty książek o tematyce młodzieżowej. Akcja ta objęła wszystkie klasy. Prezentowane przez uczniów książki dostępne są w bibliotece szkolnej.
Czytanie na lekcjach wychowania fizycznego przebiegało pod hasłem: „Trening ruchowy i czytelniczy, czyli ćwiczenie czyni mistrza zarówno w sporcie jak i w czytaniu”.
Młodzież wykazała się pomysłowością w interpretowaniu hasła, ciekawie połączyła książkę z wykonywaniem ćwiczeń. Uczniowie czytali i ćwiczyli pod czujnym okiem Urszuli Jóźwik, Magdaleny Tobias, Sylwii Bednarz, Sławomira Nowickiego, Bogusława Pawlusa.
Szkolną akcję zorganizowały Maria Cierlak i Danuta Wabnic.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego