ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła w obiektywie

Informacje dla gimnazjalistów

Kierunki kształcenia

Zasady
rekrutacji

Terminarz
Rekrutacji

Podręczniki
Liceum

Podręczniki
Technikum

12343
12343
12343
12343
12343

Harmonogram egzaminów poprawkowych
za rok szkolny 2016/17

 
 
12343
 

Zakończenie roku szkolengo 2016/2017
Rozpoczynając uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/17 dyrektor Bogumiła Drobina powitała zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników, i uczniów.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Wicestarosta Powiatu Kępińskiego- Pani Grażyna Jany
Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu-  Pan Andrzej Jóźwik
Przewodniczący Rady Rodziców -
Pan Stanisław Młynarczyk wraz z członkami  Rady Rodziców Szkoły
Proboszcz Parafii p. w. Świętego Marcina w Kępnie
Ks. Jerzy Palpuchowski  przedstawiciele lokalnych mediów,  nauczyciele,  pracownicy szkoły i uczniowie.
Zwracając się do obecnych dyrektor powiedziała między innymi:
„Rok szkolny ukończyło 520 uczniów klas promocyjnych, z czego 492 ( 94,6%)  uzyskało promocję do klasy programowo wyższej, dla 21 wyznaczono egzaminy poprawkowe, a 7 nie otrzymało promocji. Najwyższą średnią ocen uzyskały klasy w Liceum  I LOa 4,00 , w Technikum III TA 3,8. Natomiast najwyższą frekwencję miały klasy I LOa 91,22% i I TE 89,41%.
Szkoła to jednak nie tylko nauka i egzaminy, ale wiele innych elementów sprzyjających integracji społeczności szkolnej i rozwojowi na różnych płaszczyznach. W tym roku szkolnym przeżyliśmy wiele uroczystości o charakterze szkolnym i powiatowym. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu uczniów , nauczycieli i pracowników obsługi udało się nam zorganizować powiatową uroczystość Święta Niepodległości, powiatową Biesiadę Literacką, Wigilię dla osób starszych i samotnych, II Bieg Integracyjny , Festiwal Sportu, Nauki i Kultury i szereg innych . Razem bawiliśmy się na Połowinkach szkolnych i Studniówkach, organizowaliśmy otrzęsiny dla klas I, akademie okolicznościowe, wigilie i wycieczki klasowe. Wielu naszych uczniów godnie reprezentowało szkołę w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych, zdobywając wysokie miejsca i nagrody.
W ciągu tego roku w szkole poczyniono wiele kroków, by  wzbogacić  materialną bazę szkoły, aby zapewnić uczniom i pracownikom lepsze warunki pracy. Zakupiono sprzęt komputerowy, uzupełniono wyposażenie kilku pracowni, wyremontowano łazienkę na parterze w bloku C.”
Wszystkim, którzy wykazali się zaangażowaniem, kreatywnością i włączyli się w realizację tych działań  dyrektor Bogumiła Drobina bardzo serdecznie podziękowała.
Dyrektor wręczyła  nagrody książkowe uczniom z najwyższą średnią ocen byli to uczniowie :
Liceum Ogólnokształcącego Nr II:
Sara Kruszelnicka, Wiktoria Maciejewska, Kacper Kuropka, Dominika Idzikowska ,Karina Kwitek, Karolina Jany, Kinga Dastych, Julia Maciej, Adrianna Kucharska ,Weronika Maciejewska ,Michał Stanisławski, Aleksander Jokiel, Anna Lemiesz
Technikum Nr 1:
Klaudia Kocańda, Paulina Stawska ,Zuzanna Jeziorna, Agata Kawecka,
Wala Magdalena, Ewelina Rakoczy, Kornel Karbowski, Paulina Wawrzynek,Ewa Kanclerz,
Paulina Bodzińska, Małgorzata Woźniak, Maciej Szczęsny, Jakub Janczak, Weronika Walczak,
Magdalena Sak, Weronika Brylak.
Uroczystość była nie tylko związana z uwieńczeniem rocznego wysiłku nauczycieli i uczniów. Pożegnano również naszych długoletnich  nauczycieli przechodzących na emeryturę Panie: Marię Cierlak i Grażynę Stempień.
Nauczycielkom podziękowania złożyli także przedstawiciele Powiatu Kępińskiego  Pani Wicestarosta Grażyna Jany i Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Andrzej Jóźwik
Część artystyczną przygotowali  uczniowie pod kierunkiem pań:  Ewy Kowalczyk
Mikołowskiej, Bogumiły Słowikowskiej, Karoliny Michalskiej i Katarzyny Grabickiej oraz Radosława Słowińskiego.

Festiwal Kultury w Naszej Szkole

Najlepsi uczniowie idą na puchary lodowe

 
 

Najlepsi uczniowie
Stypendia Starosty Kępińskiego
W dniu 21.06.2017 r. Starosta Kępiński Witold Jankowski wręczył nagrody najlepszym uczniom w powiecie kępińskim, otrzymali je uczniowie, którzy osiągali najlepsze wyniki w nauce oraz osiągnięcia konkursowe lub zawodach sportowych. Najlepsi uczniowie z naszej szkoły to:
Sara Kruszelnicka, Wiktoria Maciejewska, Dominika Idzikowska, Natalia Rebelska, Karina Kwiatek,
Julia Maciej, Kinga Dastych, Karolina Jany, Klaudia Kocańda, Paulina Stawska, Agata Kawecka, Zuzanna Jeziorna,
Ewelina Rakoczy,
     Magdalena Wala, Paulina  Wawrzynek, Ewa  Kanclerz, Kornel Karbowski, Paulina Bodzińska, Maciej Szczęsny, Małgorzata  Woźniak,
Miłosz Idzikowski, Szymon Gogół, Oskar Tomaszek, Tomasz Kosiński, Nikodem Wylęga, Hubert Szefer,  Kacper Kuropka, Bartłomiej Garczarek, Michał Kowalczyk, Wiktor Łuczak, Eryk Bartkowiak, Oliwia Owczarek

Dzień Sportu Szkolengo

Pożegnania nadszedł czas ... DecorumART
Uroczyste podsumowanie innowacyjnego projektu edukacyjnego Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo odbyło się w poniedziałek 12 czerwca 2017 r. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie technikum: architektury krajobrazu, ekonomicznego, organizacji reklamy, żywienia i usług gastronomicznych prowadzili Miniprzedsiębiorstwo DecorumART. Założenia, cele i osiągnięte efekty prowadzonego po raz pierwszy w naszej szkole projektu przedstawił opiekun miniprzedsiębiorstwa Mieczysław Lis.  Udział w projekcie pozwolił jego uczestnikom przygotować się do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, zweryfikować własne plany zawodowe i edukacyjne oraz kształtował niezbędne postawy i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w projekcie.

Goń Marzenia
II Bieg integracyjny ZSP nr 1

Sukces uczennic z Technikum Ochrony Środowiska
Sukces uczennic z Technikum Ochrony Środowiska
W ostatnich dniach sukces odniosły uczennice klas Technikum Ochrony Środowiska, które zajęły 12, 13 i 14 miejsce w  V  Ogólnopolskim Turniej Szkół EKO, organizowanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Tucholi.W pierwszym etapie konkursu uczniowie klas TO zmagali się z testem o tematyce inżynieryjno-technicznej. Spośród 142 uczestników z całej Polski, trzech naszych przedstawicieli zakwalifikowało się do II etapu eliminacji.W drugim etapie zadaniem naszych uczniów było przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat ,, Jakie konsekwencje rodzi dla środowiska naturalnego brak upowszechniania zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego w moim powiecie ”. Spośród 30 finałowych uczestników, uczniowie TO zajęli następujące miejsca:
- Daria Lebek  kl. II TO  - miejsce 12,
- Oliwia Sroka  kl. IV TO
miejsce 13,
- Sylwia Hadryś  kl. II TO
miejsce 14.
Opiekunem młodzieży a zarazem osobą,  która przygotowała uczniów była Anna Paluszek
-nauczyciel przedmiotów zawodowych.
Serdecznie gratulujemy sukcesu!!!

 
 

Finał  wojewódzki w Biegach na Orientację
6 czerwca w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym AWF Wrocław w Olejnicy odbył się Finał Wojewódzki XVIII LICEALIADY 2016/2017 w Biegach na Orientację w Klasyfikacji Drużynowej Dziewcząt i Chłopców. Chłopcy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie zajęli w zawodach II miejsce zdobywając srebrne medale. W skład zespołu weszli : Kacper Kuropka, Hubert Szefer, Nikodem Wylęga i Oskar Tomaszek (opiekun Urszula Jóźwik).
Każdy z zawodników musiał pokonać dystans 3400m i odnaleźć w terenie 15 punktów kontrolnych. Uczestnicy zawodów  musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością orientacji na mapie, umiejętnością posługiwania się kompasem i szybkością pokonywania odcinków między punktami. Warto dodać, że w klasyfikacji indywidualnej K.Kuropka i H.Szefer zajęli odpowiednio czwarte i piąte miejsce w prawie 100- osobowej stawce.
Dziewczęta naszej szkoły w składzie :Aleksandra Udała, Paulina Wawrzynek, Wiktoria Woch, Sandra Świtoń (opiekun Magdalena Tobias) w wyżej wymienionych zawodach zajęły również wysokie - V miejsce.
Wszystkim gratulujemy!

Wycieczka klasowa III TI Łódz - Warszawa
W dniach 1- 2 czerwca odbyliśmy niezapomnianą wycieczkę klasową, w trakcie której zwiedziliśmy dwa miasta: Łódź i Warszawę.
Pierwszego dnia udaliśmy się do Łodzi, gdzie na samym początku poznaliśmy reprezentacyjną ulicę Piotrkowską. Następnie uczestniczyliśmy w wykładzie prowadzonym przez  dr hab. inż. Adama Wojciechowskiego
prodziekana Politechniki Łódzkiej. Dowiedzieliśmy się, że studenci na zajęciach uczą się wykorzystywania metod matematycznych do projektowania systemów sterowania, modelowania i symulacji cyfrowej oraz przygotowują się do uruchamiania układów automatycznego sterowania i nadzoru z wykorzystaniem systemów komputerowych. Do dyspozycji studentów jest sala kinowa z obrazem trójwymiarowym oraz możliwością prowadzenia i uczestniczenia w zdalnych wykładach. Dodatkowo poznaliśmy klaster obliczeniowy umożliwiający naukę programowania serwerów, wirtualizacji obliczeń czy też budowania zaawansowanych systemów informatycznych, system motion capture przeznaczony do nagrywania ruchów aktora i budowania na tej podstawie modelu 3D oraz jedna z większych atrakcji jaskinia 3D pomieszczenie, w którym wokół nas wyświetlany jest obraz. Na zakończenie pobytu w Łodzi udaliśmy się do Manufaktury, podziwiając połączenie tradycji łódzkich fabryk z koncepcją współczesnej galerii handlowej.
Następnie wyruszyliśmy w dalszą podróż do Warszawy, by zwiedzić jeszcze Łazienki Królewskie i udać się do hotelu na smaczną obiadokolację i zasłużony odpoczynek.
Drugiego dnia czekał na nas równie bogaty program. Od samego rana rozpoczęliśmy zwiedzanie stolicy z przewodnikiem. Udaliśmy się  na Stare Miasto, gdzie wysłuchaliśmy ciekawej historii i ujrzeliśmy wiele zabytków m.in. Plac Zamkowy, Katedrę, Rynek Starego Miasta i Barbakan. Byliśmy także przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie odbyliśmy  wizytę w Niewidzialnej wystawie, gdzie każdy z nas mógł doświadczyć, jak radzić sobie  w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku. Po odbyciu tej interaktywnej podróży w niewidzialny świat pojechaliśmy na Stadion  Narodowy, gdzie na tarasie widokowym mogliśmy obserwować, jak przygotowywana jest murawa do najbliższego meczu naszej reprezentacji. Na  koniec zwiedzaliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, co pozwoliło powrócić pamięcią do czasów, w których ludzie żyli pod presją wojny i okupacji.
Tak bogaty program wycieczki zapewnił nam wiele wrażeń, zarówno dydaktycznych jak i kulturalnych. Dzięki temu wycieczka klasowa na długo pozostanie w naszej pamięci i będzie źródłem wielu wspomnień.

Ogólnopolska akcja „Jak nie czytam, jak czytam”
1 czerwca 2017 r. nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji  masowego czytania, która przebiegała pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. Pomysłodawcą i głównym organizatorem  jest redakcja miesięcznika  „Biblioteka w Szkole” . Celem przedsięwzięcia jest m.in. promocja czytania i książek wśród uczniów, inicjowanie mody na czytanie, wspieranie dzieci i młodzieży aktywnych czytelniczo. Nasi uczniowie czytali na boisku  szkolnym, na korytarzu. Wspólne czytanie  z książką w ręku zostało uwiecznione na zdjęciach.  Udziałem w akcji przyłączyliśmy się do ustanowienia rekordu czytania w jednym momencie. Opiekunem akcji była Danuta Wabnic.
Zeszłoroczny rekord  
W czerwcu 2016 roku dzięki zaangażowaniu ponad 2000 bibliotek z całej Polski, 432 608 uczniów ustanowiło rekord w masowym czytaniu w jednym momencie: czytano w szkołach, na rynkach miast, w centrach handlowych, a nawet na Giewoncie.
1 czerwca 2017 roku biliśmy rekord. Czy udało się? Dowiemy się gdy spłyną wszystkie sprawozdania.  (www.czytamy.org)


 
 
 
 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele języków obcych włączyli swoich uczniów w Innowacyjny Ogólnopolski Programie Insta.Ling  dla Szkół,  mającego na celu skuteczną naukę języka niemieckiego i angielskiego.
Insta.Ling to strona WWW do skutecznej nauki słówek. Nauka słownictwa polega na stopniowym poznawaniu, a następnie codziennym systematycznym powtarzaniu i utrwalaniu słownictwa omawianego na lekcjach. Uczniowie pracują z Insta.Ling przede wszystkim w domu. Ćwiczą słownictwo rozwiązując codziennie quiz, który polega na przetłumaczeniu i wpisaniu 20-30 niemieckich słówek podanych po polsku. W przypadku popełnienia błędu program podaje poprawne rozwiązanie i tak długo utrwala z uczniem dany wyraz  w quizie i w kolejnych quizach w ciągu tygodnia, aż uczeń go zapamięta. Insta.Ling skierowany jest zarówno dla tzw. słuchowców, jak i wzrokowców. Uczeń rozwiązując quiz utrwala nie tylko pisownię, ale również wymowę, ponieważ każde słówko jest głośno czytane i można je wielokrotnie odsłuchiwać i powtarzać. Taki sposób nauki, poprzez częste powtarzanie gwarantuje skuteczną naukę języka obcego, gdyż słówka są zapisywane w pamięci  długotrwałej.
Ponieważ Insta.Ling jest dostępny jako strona WWW, nie trzeba niczego instalować na komputerze domowym. Ponadto sesje nauki uczniowie mogą wykonywać na tablecie lub telefonie.
Insta.Ling dokonuje oceny pracy uczniów na koniec każdego tygodnia oraz miesiąca, wyliczając średnią arytmetyczną, przy czym nie bierze pod uwagę oceny najniższej, którą większość uczniów zdobywa na początku nauki nowych słówek. Oceniane są tylko postępy ucznia, tzn. jego końcowe wyniki, co wpływa bardzo motywując
o.

 
 

Praktyki ekonomistów w laboratorium Politechniki Poznańskiej

W dniach od 22 do 26 maja 2017 roku uczniowie klasy III Technikum Ekonomicznego uczestniczyli w praktykach zawodowych organizowanych przez  Politechnikę Poznańską. Zajęcia zostały przeprowadzone w ramach projektu „Czas zawodowców BIS zawodowa Wielkopolska”.  Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach miały na celu stworzenie rzeczywistych warunków występujących w zakładzie pracy wzbogaconych o możliwość pełnego zapoznania się z najnowocześniejszym sprzętem.  Przyświecało im połączenie dwóch najważniejszych aspektów praktyk kontaktu z wyposażeniem wykorzystywanym w firmach oraz systemem ośmiogodzinnej pracy w warunkach symulowanego przedsiębiorstwa.
 Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć uczniowie przeszli szkolenie BHP oraz zostali poddani diagnozie posiadanych kompetencji,  których zbadaniu posłużyły przeprowadzone przez prowadzącą zajęcia w laboratoriach p. Martę Bućko-Łoś, testy - na wejściu i wyjściu. W trakcie zajęć uczniowie wzięli udział w szkoleniu z użytkowania systemu zawodowcy.org oraz założyli profil użytkownika. Podczas pięciu dni laboratoriów praktykanci zapoznali się z programem  ENOVA i jego modułami: Handel oraz Kadry i płace.  W ramach pierwszego modułu uczniowie wybierali rodzaj prowadzonej działalności, opracowywali logo zakładanych przez siebie firm, ustalali ich nazwy, przeprowadzali formalności związane z założeniem własnej firmy, dokonywali analizy SWOT, przygotowywali biznesplany i prezentowali je, zajmowali się zakładaniem adresu elektronicznego w programie ENOVA i wysłaniem z niego e-maili, a także zakładaniem kartotek dla kontrahentów.       W ramach drugiego modułu uczniowie wykonywali różnorodne zadania polegające na redagowaniu ofert pracy, pisaniu CV, listów motywacyjnych, prowadzili proces rekrutacji, przeprowadzali rozmowy kwalifikacyjne, wypełniali dokumenty związane z zatrudnieniem, zgłaszali pracownika do systemu.
 Uczestnicy praktyk mieli zapewniony nocleg i wyżywienie w hostelu zlokalizowanym  w centrum Poznania. Czas po zajęciach uczniowie wykorzystali na poznanie miasta i odpoczynek nad Maltą wraz z towarzyszącymi im opiekunami wychowawcą klasy Urszulą Jóźwik i nauczycielem przedmiotów zawodowych Mieczysławem Lisem. Zajęcia stanowiły dobrą lekcję praktycznego posługiwania się zdobytą w szkole wiedzą i nabytymi umiejętnościami zawodowymi oraz narzędziami informatycznymi. Po zakończeniu praktyk w laboratoriach uczniowie otrzymali certyfikat potwierdzający ich ukończenie, w którym uwzględniony został zakres podniesionych umiejętności z indywidualną oceną każdego uczestnika i tematyką szkolenia.
Projekt „Czas zawodowców BIS
zawodowa Wielkopolska” jest też rozpoznawalny i doceniany przez wielkopolskich przedsiębiorców u których wyróżniający się uczniowie odbędą płatne wakacyjne staże zawodowe w przedsiębiorstwach będących partnerami projektu.

Mistrzostwa Powiatu Chłopców i Dziewcząt w siatkówce plażowej
„XVIII Licealiada 2016/2017"-Baranów-18,19.05.2017 r.
W dniu 18 i 19 maja 2017 roku w Baranowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Dziewcząt i Chłopców. W kategorii dziewcząt do zawodów przystąpiło siedem par . W kolejnym dniu rozegrano turniej w kategorii chłopców. Do gier przystąpiło jedenaście par z trzech  szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Mecze rozegrano systemem brazylijskim-podwójnej eliminacji. Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
Dziewczęta:
I miejsce - Monika Wojciechowska, Daria Stróżyńska -ZSP Nr 2 Kępno
II miejsce -  Klaudia Bryza, Natalia Średzińska -  SP Nr 1 Kępno
III miejsce - Nikola Zając , Sandra Zielonka - ZSP Nr 1 Kępno
IV miejsce - Martyna Brząkała, Zuzanna Światłowska- ZSP nr 1 Kępno
Chłopcy:
I miejsce - Wiktor Łuczak, Krystaian Uruski ZSP Nr 1 Kępno
II miejsce - Dominki Nagorzański, Jakub Strąk-ZSP Nr 2 Kępno
III miejsce -  Wiktor Rybczyński, Radosław Wróbel-LO Nr I Kępno
IV miejsce - Paweł Skotnik, Mikołaj Macioszczyk- LO Nr I Kępno

 
 

62  Ogólnopolski  Konkurs  Recytatorski  -  etap wojewódzki
29 kwietnia bieżącego roku w Pile odbył się etap wojewódzki 62 Ogólnopolskiego  Konkursu  Recytatorskiego. Naszą szkołę i zarówno powiat kępiński  reprezentowała Kinga Szczupak - uczennica II klasy Technikum Ekonomicznego.
OKR jest imprezą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych  i starszych, o charakterze artystyczno – edukacyjnym, przeprowadzaną w formie czterech turniejów. Kinga po raz kolejny zaprezentowała swoje umiejętności w Turnieju Recytatorskim. Udział  w  tej formie oznaczał dla Kingi konfrontację z najlepszymi recytatorami w województwie oraz uzyskanie fachowej opinii na temat swoich predyspozycji artystycznych.
,,Dzięki możliwości bycia wśród najlepszych w naszym województwie mogłam doświadczyć ich profesjonalnego podejścia do recytacji oraz świetnego obycia ze sceną. Wszyscy uczestnicy opowiadali różnorodne historie, które swoją wiarygodnością przenosiły nas w inny świat. Po panującym tam poziomie okazuje się, że przede mną długa i niełatwa droga, ale wyjazd ten jest dla mnie dobrym kierunkowskazem na dalszy, wyższy etap mojej przygody z recytacją. Nikt z obecnych nie mógł czuć się przegrany, dlatego też pomimo braku awansu, czuję się pełna sił do pracy i wracam dumna z podniesioną głową.”
Do konkursu Kingę  przygotowała i zmotywowała pani Aleksandra Kowalek.

 
 

Jeden cel - wspólna Europa
Szkolenie dla nauczycieli -Anglia, Hiszpania

W roku szkolnym  2017/2018 siedmiu nauczycieli naszej szkoły będzie realizować projekt pt. "Jeden cel- wspólna Europa" finansowany przez UE w ramach programu Erasmus+, Akcja 1. Jest to duży sukces, gdyż dofinansowanie otrzymało tylko 25% wnioskujących szkół. Koordynatorem projektu jest pani Ewa Kowalczyk-Mikołowska, która również złożyła wniosek  w ramach partnerstwa strategicznego szkół dla uczniów naszej szkoły.
Celem projektu jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji językowych oraz poprawa efektów kształcenia
Dzięki projektowi 7 nauczycieli naszej szkoły weźmie udział w dwutygodniowych szkoleniach zagranicznych. Będą to szkolenia metodyczne dla językowców oraz kursy językowe dla innych nauczycieli. Pięciu nauczycieli weźmie udział w kursach w Anglii, a dwie nauczycielki pojadą do Hiszpanii. W kursach metodycznych wezmą udział, panie Ewa Kowalczyk-Mikołowska oraz Ewa Kijak-Dacko. Na kursy językowe do Londynu pojadą pani Bogumiła Słowikowska, pani Iwona Idzikowska oraz pan Grzegorz Mikołowski. W Hiszpanii szkolić sie będą pani Anna Hofman i pani Agnieszka Trawińska.
Wierzymy, że zapewnienie większego kontaktu z językiem obcym zaprocentuje lepszymi wynikami z egzaminów oraz wzmocni zdolności komunikacyjne podczas wyjazdów zagranicznych i wizyt w ramach programów wymian międzynarodowych.

 
 

Matura 2017
Od 4 maja 2017 roku 62 absolwentów liceum i 113 absolwentów technikum naszej szkoły zdaje egzamin maturalny. Abiturienci będą zmagać się w najbliższych dniach z arkuszami maturalnymi z języka polskiego, matematyki, języka obcego oraz wybranych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.
Życzymy naszym maturzystom wszystkiego najlepszego, połamania pióra, optymizmu i dużo wiary we własne siły.

Powodzenia!!

LONDYN wycieczka,  która na zawsze
pozostanie w naszej pamięci
Dnia 4 kwietnia 2017 roku  uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie wyruszyli na niezapomnianą,  pełną wrażeń i pięknych miejsc wycieczkę do jednej z najpiękniejszych stolic Europy Londynu. Wycieczka, zorganizowana została przez nauczycieli ZSP nr 1 w Kępnie  Grzegorza i Ewę Mikołowskich, którzy wraz z nauczycielką Martą Chrząstowską, opiekowali się uczniami oraz dołożyli wszelkich sił i starań, aby uczniowie czuli się bezpiecznie i zapamiętali z wycieczki jak najwięcej.  Przewodnikiem był Pan Maciej Talarek z Biura Turystycznego "Horyzont" w Poznaniu.
Wyruszyliśmy około godziny 13.00 . Dzięki miłej atmosferze w autobusie nawet nie zauważyliśmy jak szybko przejechaliśmy Niemcy, Holandię oraz Belgię, by we Francji przeprawić się Eurotunelem  do Wielkiej Brytanii. Już samo przejście odprawy paszportowej było  dla młodzieży ogromnym przeżyciem. Do Londynu dotarliśmy około godziny 9.00 następnego dnia.
Trzy dni które spędziliśmy w Londynie przebiegały w miłej atmosferze, którym towarzyszyła słoneczna pogoda, wymarzona do zwiedzania , a nietypowa dla Anglii.
Był to czas, który upłynął nam na  zwiedzaniu najpiękniejszych miejsc stolicy Wielkiej Brytanii. Wycieczka tego typu została w naszej szkole zorganizowana po raz pierwszy, młodzież miała możliwość zobaczenia najciekawszych i najbardziej znanych miejsc i zakątków Londynu, tak w dzień jak i w nocy. Odwiedziliśmy Tower of London, Muzeum Figur Woskowych, Tower Bridge, Westminster Abbey, Muzeum Historii Naturalnej, The House of Parliament, Piccadilly Circus, British Museum, China Town, City.  Ostatni dzień nie mógł obyć się bez szaleństwa zakupowego na Oxford Street, a zwłaszcza w Primarku, gdzie młodzież straciła swoje ostatnie funty. Bardzo podobała się zmiana warty przed Pałacem Buckingham, czy przejażdżka London Eye, czyli wielkim diabelskim młynem, z którego można podziwiać widoki na całą metropolię. Po Londynie poruszaliśmy się metrem, co okazało się wielka atrakcją, a zarazem sporym wyczynem, żeby się nie zgubić poruszając  się w tak licznej grupie pomiędzy stacjami. Uczniowie dali radę i  zdali egzamin na szóstkę. Dużą atrakcją była  obserwacja wielokulturowego społeczeństwa miasta. Na ulicach, w muzeach czy restauracjach słychać było  wszystkie języki świata. Uczniowie mogli również sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego w sytuacjach codziennych.
Droga powrotna była równie przyjemna, jak ta do Londynu. Tym razem, zamiast przeprawy Eurotunelem,  mogliśmy spróbować innego środka transportu, czyli przeprawy promowej. Wszyscy w sobotę,  8 kwietnia 2017r około godziny 16.00 dotarliśmy szczęśliwie na miejsce. Wycieczka okazała się być niesamowicie udana, uczniowie zadowoleni i  pełni wrażeń, bogatsi w nowe doświadczenia nigdy nie zapomną tej wspaniałej podróży i z niecierpliwością czekają na koleją taką wyprawę do jednego z miast Europy.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego