ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje dla gimnazjalistów

 
 

Szkoła w obiektywie

Biesiada Literacka

Dnia 24 maja 2016 roku w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr  w Kępnie odbyła się Biesiada Literacka na której w gronie młodych twórców podsumowano XVI edycję powiatowego konkursu pn. "Szkolne próby literackie". Organizatorami są Starostwo Powiatowe i ZSP nr 1 w Kępnie. Założeniem tego konkursu jest pobudzenie wrażliwości i wyobraźni poetyckiej, wyzwolenie odwagi do odsłonięcia własnych przeżyć wewnętrznych oraz promowania talentów literackich młodzieży naszego regionu
Podczas wspólnego biesiadowania w montażu słowno- muzycznym młodzież zaprezentowała naszą noblistkę w dziedzinie literatury Wisławę Szymborską bowiem w tym roku mija 20 lat od wręczenia Nagrody Nobla. Z tej okazji przygotowano wystawę, która ukazuje wiele ciekawostek i wydarzeń z życia poetki oraz okolicznościowy folder. Piosenki do słów Wisławy Szymborskiej wykonała młodzież pod kierunkiem Katarzyny Grabickiej. Na tą ucztę literacką wypieki przygotowali uczniowie z klasy gastronomicznej według receptury Beaty Ludwikowskiej. Całą uroczystość przygotowali Maria Cierlak, Aleksandra Kowalek, Danuta Wabnic i Dariusz Baranowski. Jak co roku Starostwo Powiatowe ufundowało nagrody dla laureatów, wyróżnionych i uczestników konkursu, a Rada Rodziców dofinansowała Biesiadę.
  Na Biesiadę jak każe obyczaj zaproszono gości. Na uroczystości byli: Wicestarosta Grażyna Jany, Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Marcin Wiśniewski, Przewodniczący Rady Powiatu Kępińskiego Stanisław Baliński, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej Marian Lorenz, dyrekcja ZSP nr 1, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy bibliotek pozaszkolnych, opiekunowie uczestników oraz szerokie grono miłośników poezji i prozy.
Do jury debiutów poetyckich zaproszono regionalnych twórców, którym poezja jest bardzo bliska: Krzysztof Rębowski- poeta, prozaik, mieszka w Słupi pod Kępnem, Monika Banaś- poetka, mieszka w Baranowie, Mirosław Kurzawa-pisze utwory poetyckie, mieszka w Hanulinie.
W tej edycji swoje prace nadesłało 9 uczestników. Na ten literacki apel odpowiedziała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Kępnie oraz młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie. Każdy z młodych twórców występował pod pseudonimem. Tak zakodowane utwory czytało powołane przez organizatorów jury. Nad uczestnikami od pierwszej edycji konkursu czuwa muza Erato- opiekunka poezji miłosnej, do której poeci zwracają się z prośbą o natchnienie.
Jury wyłoniło trzech laureatów: Kinga Szych kl. I LO b ZSP nr ,Weronika Łuźniak kl. II LO b ZSP nr 1,Krystian Kossarzecki kl. II d LO im. mjr H. Sucharskiego, oraz przyznało jedno wyróżnienie: Kinga Szczupak kl. I TE ZSP nr 1.
Podczas wspólnego biesiadowania każdy z uczestników miał okazję przedstawić dowolny utwór poetycki lub fragment prozy ze zgłoszonego do konkursu zestawu. Pani Monika Banaś wręczyła laureatom i wyróżnionym swoje tomiki poezji. W trakcie indywidualnych rozmów z jury konkursu młodzież otrzymała cenne wskazówki dotyczące  warsztatu pisania.
Tradycyjnie jak co roku dyrektor szkoły Bogumiła Drobina i Wręczyła antologię poezji prozy młodych twórców będącej pokłosiem XV edycji konkursu poetyckiego zebraną i opracowaną przez Danutę Wabnic dyrektorom szkół i Starostwu Powiatowemu.
Podczas uroczystości Wicestarosta Grażyna Jany w imieniu Starosty Kępińskiego Witolda Jankowskiego wręczyła kwiaty oraz list gratulacyjny Marii Cierlak z okazji 45- lecia pracy.
Wszystkim debiutującym, zdobywającym pierwsze doświadczenia twórcom życzymy entuzjazmu i optymizmu, przekonania, że dar tworzenia gwarantuje pogodę ducha i radość czerpaną z codziennych doświadczeń oraz powodzenia w pisaniu.


Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych
"XVII Licealiada 2015/2016"

Wyniki:
Dziewczęta
Rocznik 1999

Drelak Maja - I miejsce
Froń Emilia - II miejsce
Wawrzyniak Paulina - V miejsce
Rocznik 1998 i 1996
Duczmal Dominika - I miejsce
Więckowska Paulina - II miejsce
Poziemba Paulina - VI miejsce
Chłopcy
Rocznik 1999
Garczarek Bartosz - IV miejsce
Rocznik 1998-1996
Tomaszek Oskar - I miejsce
Idzikowski Miłosz - II miejsce
Wabnic Miłosz - VI miejsce

Uczniowie uzyskali awans do Finału Województwa, który odbędzie się 2 czerwca 2016r. w Zerkowie.

Turniej Sietkówki Plażowej Chłopców
- Mistrzostwa Powiatu-XVII Licealiada 2015/2016

Wyniki:
I miejsce Sebastian Banaś oraz Patryk Bieliński
II miejsce Patryk Słupianek oraz Bartosz Cudniewicz
III miejsce Kamil Panek oraz Wiktor Łuczak

IV miejsce Mateusz Lorenc oraz Bartosz Flak

Ogólnopolskie wyróżnienie  w III Ogólnopolskim Konkursie Projektowym - „KREACJA PRZESTRZENI”

14 maja 2016 roku odbył się finał III Ogólnopolskiego Konkursu Projektowego KREACJA PRZESTRZENI, podsumowujący zmagania młodych twórców – architektów krajobrazu. Tematem prac konkursowych było zagospodarowanie terenu przy budynku Poczty Polskiej w Szczecinie – w dzielnicy Zdroje.
W konkursie wzięło udział ponad 20 prac uczniów techników architektury krajobrazu z całej Polski. Komisja w pierwszym etapie wybrała 10 najlepszych projektów do dalszej oceny i
 analizy. Efektem burzliwych obrad komisji konkursowej było wytypowanie zwycięskich prac.
Praca naszej uczennicy - Oliwii Owczarek z klasy III technikum architektury krajobrazu, została wyróżniona. Warto podkreślić, że uczennica została zaproszona na studia stacjonarne na kierunek architektury krajobrazu Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie  bez egzaminu wstępnego. Gratulujemy!


Finał III Edycji Ogólnolpolskiego Turnieju Wiedzy
" Pierwsza Pomoc"


Dnia 23.05.2016 roku w Nowej Rudzie odbył się ogólnopolski konkurs z zakresu wiedzy „Pierwsza Pomoc”. Naszą szkołę reprezentowała 4-osobowa drużyna w składzie – Klaudia Szych, Szymon Gogół, Mateusz Kosiński oraz Kacper Skupień. Podczas turnieju uczniowie sprawdzali swoje umiejętności z zakresu ratowania ludzkiego życia. Rywalizacja odbywała się w części teoretycznej (test pisemny) oraz praktycznej, podczas której Komisja Konkursowa sprawdzała umiejętność ratowania ludzkiego życia. W przerwie odbył się pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez Państwową Straż Pożarną z Nowej Rudy oraz Pogotowie Ratunkowe z Kłodzka i Świdnicy. Reprezentacja naszej szkoły po zaciętej walce w części praktycznej, popełniła kilka błędów w teście i ostatecznie zajęła 21 miejsce na 80 startujących szkół z całej polski.

 

MOTYWACJA, ENERGIA I UŚMIECH
NA ZDROWIE
BIEG INTEGRUJĄCY

Rodzicu, Uczniu, Nauczycielu!
Od dawna wiadomo, że sport kształtuje charakter, uczy reagowania na trudne sytuacje, pokazuje jak poradzić sobie z porażką czy sukcesem. Pozwala też uwierzyć w siebie, przełamać bariery, daje również możliwość spotkania  z drugim człowiekiem. W związku z tym chcieliśmy Was zaprosić do realizacji projektu integrującego młodzież, rodziców oraz nauczycieli – mianowicie do udziału w
 biegu na 3 km, bądź nordic  walking – chodzeniu z kijkami. Inicjatywa ta odbędzie się 17 czerwca 2016r. w godzinach popołudniowych.
Pewnie pojawiają się u Was wątpliwości typu: „Ale jak my to zrobimy?”, „Przecież my nigdy nie biegaliśmy”… w tym biegu/ chodzeniu z kijkami nie chodzi o wygraną ale po prostu o dobrą zabawę, spotkanie, poznanie się.
Dlatego jak do każdego nowego zadania/wyzwania należy się przygotować w związku z tym dla osób które będą miały ochotę wziąć udział w tej inicjatywie integrującej naszą społeczność szkolną (uczniów, rodziców, nauczycieli, Waszych znajomych, przyjaciół ) –zapraszamy  w dniu 24 maja o godz. 16.30 w świetlicy szkolnej na spotkanie z ekspertem który powie nam jak dbać o stawy podczas wysiłku fizycznego – biegania.
Rodziców, Uczniów chętnych do udziału w biegu/ chodzeniu z kijkami prosimy o zapisy u wychowawców klasy.
Jeżeli masz ochotę wystartować w koszulce z zaprojektowanym przez siebie napisem i logiem szkoły, prosimy  również o
 poinformowanie wychowawcę klasy.

Tego typu akcja do dobry zastrzyk motywacji, energii a przede wszystkim uśmiechu i dobrej zabawy  dla każdego z nas.

Do zobaczenia !

Zapraszamy
!
Szczegółowych informacji udziela:
Joanna Wawrzyniak – pedagog szkolny
Iwona Idzikowska
Ewelina Malinowska
Magdalena Tobias


Puchar Polski w Kolarstwie
Uczennica kl. I LOb Maja Drelak zajęła 4 miejsce w II edycji Pucharu Polski w Kolarstwie górskim MTB X CO w Białej k. Prudnika, który odbył sie w dniu 14 maja 2016

Termin wydawania dyplomów
potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla tegorocznych absolwentów techników
Zgodnie z komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2016 r.:
Informujemy, że datą, z którą będą wystawiane dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie absolwentom, którzy uzyskali wykształcenie średnie 29 kwietnia 2016 r. i posiadają wszystkie świadectwa potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie, tym samym spełniają wszystkie warunki uzyskania dyplomu, jest 24 maja 2016 r.

II Lokalny Festiwal Smaku

 

W sobotę, 30 kwietnia w Mroczeniu odbył się II Lokalny Festiwal Smaku pod hasłem „Potrawy  Regionalne Polski”. Jego organizatorem było Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. To kulinarne wydarzenie stało się okazją, do przekazania informacje na temat  kształcenia w Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
Podczas Festiwalu uczniowie klasy III TG Sylwia Sobczak i Wojciech Ospałek wykorzystując prezentację multimedialną, przedstawili zebranym dorobek naszej pracy i możliwości jakie daje absolwentom ukończenie tego kierunku kształcenia. Aby jeszcze bardziej podkreślić swoją obecność i nawiązać do atmosfery tego Festiwalu, uczniowie przygotowali nakrycie stołów z własnymi wypiekami z ciasta drożdżowego. Uczestnicy z dużym zainteresowaniem uczyli się od nas sztuki składania serwetek różnymi  technikami, a miłym akcentem była degustacja upieczonych przez uczniów klasy III TG na zajęciach z pracowni gastronomicznej kruchych ciasteczek przekładanych masą orzechową oraz rożków półfrancuskich z śliwką kalifornijską polanych cukrową pomadą. Uczniom, Sylwi Sobczak i Wojtkowi Ospałkowi dziękujemy za duże zaangażowanie i wzorowe zachowanie oraz godne reprezentowanie naszej Szkoły.


Matura 2016
Od 4 maja 2016 r. 86 absolwentów Liceum  i 107 absolwentów Technikum naszej szkoły przystąpiło do  egzaminu maturalnego wraz z absolwentami lat ubiegłych. Abiturienci będą zmagać się w najbliższych dniach z arkuszami maturalnymi z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Życzymy wszystkim absolwentom naszym maturzystom wszystkiego najlepszego, połamania pióra, optymizmu i wiary we własne siły. Ogromu szczęścia i trafienia w wymarzone tematy. POWODZENIA !!

 

Piłka Nożna Polish Soccer Skills w Berlinie
Sebastian Muller uczeń kl. I LOb weźmie udział w Zgrupowaniu Kadry Juniorów w Piłce Nożnej Polish Soccer Skills w Berlinie w dniu od 16.05 do 19.05 2016 r. Życzymy naszemu koledze sukcesów na zgrupowaniu piłkarskim.

Mistrzostwa Europy w Kolarstwie Górskim Juniorów
Maja Drelak uczennica klasy I LOb trenuje od wielu lat w klubie  UKS Sport-Bralin i zakwalifikowała sie do Mistrzostw Europy w Kolarstwie Górskim Juniorów MTB w Szwecji, będzie tam przebywała od 2-8 maja 2016 r. Życzymy naszej koleżance sukcesów na Mistrzostwach Europy.

Zakończenie klas maturalnych

W dniu 29.04.2016 r. odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów Liceum Nr II i Technikum Nr 1 w ZSP Nr 1 w Kępnie. Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor Bogumiła Drobina i powitała zaproszonych gości. Następnie podsumowała osiągnięcia absolwentów, ich wyniki w nauce, w rywalizacji sportowej i na wielu innych płaszczyznach dydaktyczno-wychowawczych. Wręczono absolwentom świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzicom listy gratulacyjne. W dalszej części uroczystości nastąpiło ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły. Zwieńczeniem tej doniosłej uroczystości był program artystyczny pod kierunkiem Agnieszki Trawińskiej, Magdaleny Roj, Marcina Wiśniewskiego i Katarzyny Grabickiej wraz z uczniami klas pierwszych.
Wyróżnieni absolwenci
Złote listy pochwalne  

 
 
 

Trzy Korony zdobyte!

 

W dniach 25-27 kwietnia 2016r. grupa uczniów klas trzecich TI i THR oraz II TI pod opieką nauczycieli: Anny Hofman, Leszka Biegasika oraz Sławomira Nawrota uczestniczyła w wycieczce krajoznawczej w Pieniny. Program wycieczki był bardzo urozmaicony i dostarczył nam wielu atrakcji i przeżyć. Przekonaliśmy się, że powiedzenie „zmienny jak pogoda w "górach” to nie puste słowa. Mieliśmy namiastkę wszystkich pór roku, podziwialiśmy piękno polskich gór i przyrody. Wąwóz Homole, zamek w Niedzicy i Czorsztynie, Kościółek w Dębnie to atrakcje turystyczne i dobra kulturowe, które zachwycają każdego. Głównym punktem programu wycieczki była wyprawa szlakami (nie zawsze najprostszymi) na Trzy Korony. Chwilami  było ciężko, ale widoki i wrażenia na szczycie rekompensowały wysiłek. Cel został osiągnięty- Pańska Skała, Płaska Skała i Okrąglica  zostały zdobyte!
Wieczorami graliśmy w kręgle, bilarda, biesiadowaliśmy przy ognisku. Wspólnie spędzony czas, rozmowy, zabawa i
 integracja sprawiły, że ta wyprawa długo pozostanie w naszej pamięci. Do szkoły wróciliśmy pełni energii i pozytywnych wrażeń.

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

 

Dnia 22 kwietnia 2016r w Kaliszu, drużyna z naszej szkoły w składzie: Anna Matysiak, Nikola Albert, Szymon Gogół, Mateusz Kosiński, Klaudia Szych, Joanna Jańczak, pod opieką Pana Grzegorza Mikołowskiego, zdobyła III miejsce w XXIV Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. Drużyna wykazała się dużą umiejętnością udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia oraz wiedzą teoretyczną w teście pisemnym.

1050 rocznica chrztu Polski

 

Rok  2016  to 1050 rocznica chrztu Polski. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I odegrało ważną rolę zarówno w dziejach Polski  jak i Europy. Mieszko I stał się równy innym władcom chrześcijańskim i umacniał swą władzę. Było to kluczowe wydarzenie dla historii naszego państwa, mające wpływ na kształtowanie się polskiej tożsamości narodowej. Przyjęcie jednej wiary sprzyjało religijnemu scaleniu państwa oraz jego społecznemu umacnianiu. Do obchodów tego ważnego wydarzenia włączyli się uczniowie i nauczyciele ZSP nr 1 w Kępnie

„Ad fontes – do źródeł początków chrześcijaństwa”

Z okazji jubileuszu chrztu w Wielkopolsce, gdzie zrodziła się polska państwowość zaplanowano centralne uroczystości o charakterze historycznym, religijnym i kulturalnym. Do obchodów tego ważnego wydarzenia włączyli się uczniowie i nauczyciele ZSP nr 1 w Kępnie. W ramach przedsięwzięć edukacyjnych związanych z rocznicą chrztu Polski nasza szkoła podjęła szereg działań.
11 kwietnia 2016 roku przeprowadzono konkurs pn. „Ad fontes – u źródeł.„. W konkursie uczestniczyły klasy pierwsze. Każdą klasę reprezentowała 3- osobowa drużyna, która miała rozwiązać test, sprawdzający wiedzę historyczną, dotyczącą początków naszej państwowości. I miejsce zdobyła klasa I LOA w składzie: Jakub Stodółka, Kacper Kowalczyk, Tomasz Frąszczak. II miejsce wywalczyła klasa I TI w składzie: Szymon Kątny, Dawid Ciupek, Mateusz Muzika. Natomiast III miejsce przypadło uczniom z klasy I LOB – Kinga Szych, Mateusz Gotfryd, Mateusz Szymczak.
Z okazji jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski ogłoszono konkurs plastyczny na plakat, upamiętniający to wydarzenie. Format oraz technika były dowolne. Jury przyznało nagrody następującym uczniom: I miejsce – Joanna Chrupała - kl. I LOB; II miejsce – Dominika Sak - kl. II THR, III miejsce – Emilia Froń z kl. I TE. Przyznano również wyróżnienia następującym uczennicom: Annie Zmyślonej - kl. II LOa, Natalii Krotowskiej z kl. II THR, Karolinie Bryja z kl. III THR.
Zadbano również o wystrój szkoły, wprowadzający w nastrój średniowiecznej epoki. Scenę zdobił mural, symbolizujący przyjęcie chrztu przez państwo polskie, który wykonały Ismena Jaros i Paulina Płonka z kl. III TAO. Wykonano  również przestrzenną rycinę średniowieczną, ukazującą chrzest Mieszka I, którą wykonali uczniowie klas II TA oraz I THR. Na planszach techniką komputerową przedstawiono wydarzenia, dotyczące początków państwa polskiego.
Podsumowanie przedsięwzięć szkolnych odbyło się  na apelu zorganizowanym 14 kwietnia 2016 roku. Młodzież z kl. II TI (Alan Niedźwiecki, Jarosław Szymoński) i I TE (Kinga Szczupak, Michał Kowalczyk, Mateusz Wajerowski, Magdalena Wala, Bartosz Garczarek) przypomniała wydarzenia historyczne oraz chrzest Polski w sposób humorystyczny, wzorując się na popularnym kabarecie Moralnego Niepokoju. Nad całością przedsięwzięć edukacyjnych czuwały nauczycielki: Weronika Gałecka, Danuta Wabnic, Beata Wylęga-Grygierzec, Małgorzata Lisiecka, Marzena Kalinowska, Anna Chrząstowska.

Wycieczka do WSHiG w Poznaniu

 

Dnia 18 kwietnia 2016 r. uczniowie klasy II i III Technikum Żywienia  i Usług Gastronomicznych uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu - uczelni Partnerskiej.
Celem wyjazdu był udział w organizowanych przez uczelnię pokazach: barmańskim, gastronomicznym i obsługi konsumenta. Uczniowie uczestniczyli w pokazie serwisu synchronicznego. Zobaczyli nowoczesny system  przygotowania potraw techniką sous-vide. Technologia ta polega na obróbce cieplnej w kontrolowanych warunkach (czas i temperatura) surowych produktów lub półproduktów zapakowanych w próżni. Smak tak przygotowanej potrawy uczniowie mogli poczuć na swoich podniebieniach.Uczestnicy otrzymali również 2 nagrody książek kucharskich od władz uczelni.
Atrakcją naszej podróży po WSHiG był pokaz barmański. Z wielką uwagą przyglądaliśmy się pracy studenta za barem.  Barman opowiadał nam o swoim doświadczeniu związanym z pracą za barem jak i z gastronomią. Podzielił się z nami swoją wiedzą barmańską np. o tym jak łączyć smaki i jak należy próbować drinków przed wydaniem konsumentowi.
Nasza szkoła już od kilku lat współpracuje z odwiedzaną uczelnią. Dzięki tej współpracy młodzież ma możliwość odbywania trzymiesięcznych praktyk zawodowych poza granicami kraju, np. w Grecji. Praktyki zagraniczne to ogromna szansa na poszerzenie umiejętności zawodowych, poznania specjałów kuchni śródziemnomorskiej. To również okazja do doskonalenia języka angielskiego i języka niemieckiego oraz poznania kultury innych krajów.
Opiekun wycieczki: mgr inż. Szczęsna Aneta i mgr Gawrońska Anna.POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY

15.04.2016 r. w ZSP nr 2 odbył się finał VIII Powiatowego Konkursu Matematycznego. Jego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Konkurs przeprowadzony był w dwóch kategoriach: pierwszą stanowili uczniowie klas I i II liceów ogólnokształcących, a
 drugą uczniowie klas II i III technikum. Do finału przystąpiło 24 uczniów.
W kategorii technikum bezkonkurencyjnym okazał się Mateusz Musiała z klasy III TI, zajmując I miejsce.
Mateuszowi oraz jego nauczycielowi prowadzącemu,  panu Leszkowi Biegasikowi  serdecznie gratulujemy.

Sukces uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kępnie
– II miejsce w Ogólnopolskich Zawodach

Architektury Krajobrazu

 

09.04.2016 na terenie wystawienniczym, w czasie trwania Targów „Dom, Ogród i Ty”
w Kielcach, zorganizowano  IX Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu. Zawody podzielone zostały na dwa etapy.
ETAP I - PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ SZKOŁY
Tegoroczne zadanie polegało na prezentacji dowolnego projektu zieleni wykonywanego przez uczniów szkoły w ramach zajęć, praktyk lub zajęć pozalekcyjnych - w ostatnich dwóch latach.. Projektem objęty został teren obejścia kościoła p.w. Jana Chrzciciela w Rychtalu. Został on wykonany przez uczniów klasy IV Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu w ramach zajęć lekcyjnych pracowni projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz częściowo na zajęciach pozalekcyjnych szkolnego koła grafiki komputerowej pod kierunkiem pani Anny Chrząstowskiej.
Spośród wielu szkół, które próbowały swych sił tylko 6 zostało zaproszonych do finau,ł w tym nasza szkoła.
ETAP II – FINAŁ
Finał podzielony został na 4 części, które odbywały się równolegle:
I część – 4 osoby - wykonanie projektu koncepcyjnego, wraz z
 późniejszą prezentacją przed wszystkimi uczestnikami zawodów (prezentuje jedna osoba),
II część – 2 osoby - test wiedzy z zagadnień związanych z
 architekturą krajobrazu - test składał się z pytań zamkniętych oraz otwartych wraz z częścią praktyczną, w której zawodnicy rozpoznawali przygotowany przez Organizatora materiał roślinny,
III część – 2 osoby - praca w terenie, geodezja – przenoszenie wymiarów z planu w teren lub odwrotnie, posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi ,
IV część – 1 osoba, sprawdzenie zdolności plastycznych – rysunek z rzeczywistości wraz
z dodaniem elementów z wyobraźni.
Po kilkugodzinnych zmaganiach jury podało wyniki. Reprezentacja ZSP Nr 1 w Kępnie
w składzie : Natalia Niechciał, Wioletta Głąb, Aleksandra Zimoch, Katarzyna Wężyk, Patryk Prusiński – uczniowie klasy IV TA oraz Oliwia Owczarek i Ismena Jaros z klasy III TA  zajęła II miejsce.  Opiekunem młodzieży a zrazem osobą, która przygotowała młodzież była Marzena Kalinowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Finał centralny II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy         o Sporcie i Zdrowiu
„Historia igrzysk olimpijskich”

Dnia 08 marca 2016 roku w Poznaniu odbył się finał centralny II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Sporcie i Zdrowiu „Historie igrzysk olimpijskich”.  W finale tym wziął udział uczeń naszej szkoły Dawid Pieniężny z kl III LOc, który po rozegraniu etapu szkolnego, etapu rejonu zajął w finale centralnym bardzo wysokie 5 miejsce (na 56 finalistów) i uzyskał tytuł finalisty II Ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy o Sporcie i Zdrowiu. Gratulujemy Dawidowi bardzo dobrego wyniku oraz życzymy powodzenia na egzaminie maturalnym. Opiekunem ucznia w każdym etapie olimpiady był Sławomir Nowicki.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego