ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje dla gimnazjalistów

Uczeń Roku 2014 Powiatu Kępińskiego

Dnia 14 kwietnia w Motelu "Za Miedzą" odbyła się Uroczysta Gala Konkursu Człowiek Roku 2014. Organizatorem plebiscytu była redakcja "Twojego Pulsu Tygodnia". W skład Kapituły Konkursu wchodził m.in. redaktor naczelny "Twojego Pulsu Tygodnia" Pan Jerzy Bińczak. Przewodniczącą została Pani Minister w Kancelarii Premiera RP senator Andżelika Możdżanowska. Konkurs był rozpatrywany w kilku kategoriach: Menadżer Roku, Pedagog Roku, Samorządowiec Roku, Pro Publico Bono , Uczeń Roku, a także Człowiek Roku.  W kategorii Uczeń Roku 2014 laureatką została uczennica naszej szkoły Dominka Obsada z klasy III LO A.
Dominika Obsada  osiąga  bardzo dobre wyniki w nauce, działa aktywnie na rzecz klasy, szkoły i środowiska lokalnego. Najważniejsze obszary jej aktywności w ostatnim czasie to udział w projekcie „Młodzież w działaniu” (wymiana młodzieży polsko-cypryjskiej),    udział w projekcie „E-szkoła Moja Wielkopolska”  w grupie tworzącej projekt "Droga do COOL-tury ponad chmury",    aktywne działanie w Stowarzyszeniu Pomocy Chorym Onkologicznie "Zielony Parasol” ,  udział w zawodach sportowych  (Mistrzostwa Rejonu Dziewcząt w Siatkówce IV miejsce; Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Plażowej Dziewcząt IV miejsce), oraz     działalność w Radzie Samorządu Uczniowskiego. Pracę na rzecz środowiska Dominika doskonale łączy z nauką;  średnia jej ocen na koniec roku szkolnego wynosiła 2013/2014-  4,89.


XV Biesada Literacka

Dnia 14 kwietnia 2015 roku w świetlicy szkolnej ZSP Nr 1 w Kępnie odbyła się Jubileuszowa Biesiada Literacka na której w gronie młodych twórców podsumowano XV edycję powiatowego konkursu pn. "Szkolne próby literackie". Organizatorami są Starostwo Powiatowe i ZSP Nr 1 w Kępnie. Konkurs ten promuje talenty literackie młodzieży naszego regionu.
Podczas wspólnego biesiadowania w montażu słowno- muzycznym młodzież naszej szkoły zaprezentowała czasy Jana Długosza z okazji Roku Kronikarza. W dalszej części zaproszono gości i uczestników do wspomnień z piętnastu lat trwania konkursu. Utwory muzyczne, które uświetniły Biesiadę wykonała młodzież pod kierunkiem Katarzyny Grabickiej. Na tą ucztę literacką wypieki przygotowała młodzież z klasy gastronomicznej według receptury Beaty Ludwikowskiej. Całą uroczystość przygotowali Maria Cierlak, Aleksandra Kowalek, Danuta Wabnic i Dariusz Baranowski. Jak co roku Starostwo Powiatowe ufundowało nagrody dla laureatów i uczestników konkursu debiuty poetyckie, a Rada Rodziców dofinansowała Biesiadę.
Na Biesiadę jak każe obyczaj zaproszono gości. Na uroczystości byli: Wicestarosta Grażyna Jany, Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami i Promocji Powiatu Marcin Wiśniewski, Przewodniczący Komisji Oświaty Mirosław Szydlik, Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kępińskiej Marian Lorenc, dyrekcja ZSP Nr 1, wicedyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy bibliotek pozaszkolnych, opiekunowie uczestników oraz szerokie grono miłośników poezji.
Do jury debiutów poetyckich zaproszono regionalnych twórców, którym poezja jest bardzo bliska. Krzysztof Rębowski- poeta, prozaik, mieszka w Słupi pod Kępnem, Marek Paprocki poeta, satyryk, mieszka w Kępnie, Monika Banaś- poetka, mieszka w Baranowie.
W tej edycji swoje prace nadesłało 12 uczestników. Na ten literacki apel odpowiedziała młodzież z Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w  Kępnie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie oraz młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie.
Jury wyłoniło trzech laureatów: I miejsce Weronika Szymańska kl. II d LO im. mjr H. Sucharskiego, II miejsce Dominika Kieszkowska, kl. I d LO im. mjr H. Sucharskiego,III miejsce Bernadetta Zajączkowska kl. I TG ZSP Nr 1 oraz przyznało dwa wyróżnienia: Nikodem Stelmaszek kl. 3a ZSP Nr 2, Weronika Łuźniak kl. I LOb ZSP Nr 1. Tradycyjnie jak co roku dyrektor szkoły Zygmunt Nowacki wręczył antologię poezji młodych twórców będącej pokłosiem XIV edycji konkursu poetyckiego zebraną i opracowaną przez Danutę Wabnic oraz wspomnienia z piętnastu lat utrwalone w formie prezentacji multimedialnej  dyrektorom szkół i Starostwu Powiatowemu. Podczas uroczystości zaprezentowano wystawę pn. „Debiuty poetyckie 1999-2014” w prasie lokalnej oraz czasopiśmie krajowym „Cogito”.

 


Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej  Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 10 kwietnia 2015 roku na koisku "Orlika" w Kępnie odbyły się. Mistrzostwa Powiatu w Piłce Nożnej  Szkół Ponadgimnazjalnych. W turnieju uczestniczyły trzy reprezentacje szkół ponadgimnazjalnych  z naszego powiatu. W pierwszym meczu reprezentacja ZSP Nr 1 w Kępnie wygrała 2:1 zreprezentacją LO Nr I w Kępnie. W drugim meczu zawodnicy z ZSP Nr 2 w Kepnie zdecydowanie wygrali ze "Starym Ogólnakiem" 5:1. W meczu o pierwsze miejsce reprezentanci ZSP Nr 2 w Kępnie wygrywając z reprezentacją ZSP nr 1 w Kepnie 3:1 uzyskali tytuł mistrza powiatu na rok 2014/2015 . W XVI Licealiadzie najlepszym zawodnikim został Patryk Słupianek z ZSP Nr 1 w Kępnie. Najlepszy bramkarz Wojciech Binioseki,najlepszy strzelec Filip Latusek to zawodnicy z ZSP Nr 2 w Kępnie. Pamiątkową statuetkę dla najlepszej drużyny, dyplomy , piłki do piłki nożnej dla każdej z uczestniczących drużyn wręczył w imieniu Starosty Kępińskiego Witolda Jankowskiego Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kepnie Andrzej Jóźwik.

Adepci sztuki ogrodowej w akcji

Przed III klasą Technikum Architektury Krajobrazu wyrosło nowe, wspaniałe wyzwanie - Ksiądz Mariusz Białobłocki - proboszcz parafii pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela w Rychtalu, zdecydował się zaprosić uczniów do zaprojektowania zieleni wokół kościoła. Obecnie obejście kościoła to kilkaset metrów kwadratowych niezagospodarowanego trawnika. Po wyprawie do Rychtala, której celem było zinwentaryzowanie obiektu oraz rozmowa z Inwestorem, grupa przystąpiła do intensywnych działań analitycznych, a później projektowych. Zadanie nie jest łatwe - Ksiądz oczekuje, że już wkrótce, latem tego roku, teren kościoła stanie się zieloną enklawą, a parafianie zyskają piękne miejsce na spacer i refleksję.
Uczniowie w toku pracy w kilkuosobowych zespołach przygotowali pięć interesujących koncepcji, które zaprezentowali Księdzu na spotkaniu w szkole, 24 marca 2015 roku. Młodzi projektanci przedstawili idee w profesjonalnej prezentacji, na planszach, licznych wizualizacjach, fotografiach i makiecie.
Doceniając pracę i jakość koncepcji wszystkich uczniów Ksiądz wybrał rozwiązania zaproponowane  w czterech projektach i wspólnie zbudowaliśmy z nich nowy plan ogrodu.
W kolejnym kroku koncepcja musi zyskać aprobatę konserwatora zabytków, który wyda pozwolenie na budowę ogrodu. Parafianie mogą oglądać koncepcję wraz z wizualizacją ogrodu na planszach oraz banerach wystawionych w kościele. Prace ogrodnicze powinny ruszyć juz pod koniec kwietnia!
Ksiądz w ramach podziękowania za owocną współpracę zaprosił całą grupę III TA na wycieczkę do kina i wrocławskiego afrykarium.

Spotkanie młodzieży z radnym Rady Miejskiej

1 kwietnia w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kępnie odbyło się spotkanie uczniów  klasy ILOA oraz grupy humanistycznej z II LOB z  naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kępnie oraz wieloletnim radnym miejskim Andrzejem Jóźwikiem. Spotkanie odbyło się w ramach autorskiego projektu edukacyjnego pn. Od samorządu terytorialnego do władzy centralnej. Celem przedsięwzięcia jest zdobycie przez młodzież wiedzy o konstytucyjnych podstawach funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, pozyskanie informacji na temat zadań poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i tym samym przygotowanie młodzieży do aktywnej działalności w społeczeństwie. Radny opowiadał młodzieży o zasadach działania samorządu lokalnego, a konkretnie Rady Miejskiej w Kępnie. Na spotkaniu radny Andrzej Jóźwik poruszał tematy dotyczące m.in. funkcjonowania komisji i klubów w Radzie Miasta oraz komitetów wyborczych.
W dalszej części projektu przewiduje się spotkania z przedstawicielami wyższych jednostek samorządowych, tj.: Rady Powiatu oraz Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Efektem końcowym projektu będzie  zwiedzanie Sejmu RP. Projekt wraz z młodzieżą realizują: Grażyna Gatner i Beata Wylęga-Grygierzec.

Wielki Pontyfikat

1 kwietnia 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniające rocznicę śmierci Jana Pawła II. Młodzież przypomniała znaczenie pontyfikatu Wielkiego Polaka. W krótkiej części słowno – muzycznej oddała hołd naszemu Papieżowi. Uczniowie wysłuchali wspomnień kardynała Stanisława Dziwisza. Odkrywali też nowe oblicze papieża wysłuchując humorystycznych, serdecznych słów skierowanych do Polaków podczas pielgrzymek do ojczyzny. Słowne występy uatrakcyjniły pieśni wykonane przy wtórze gitar i skrzypiec. Po zakończeniu uroczystości młodzież udała się pod pomnik Papieża obok kościoła św. Marcina, aby złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze. Młodzież pracowała pod kierunkiem katechety pana Pawła Nowaka

Finał Rejonu Kaliskego w Siatkówce Chłopcow w ramach "XVI Licealiady 2014/2015".

Dnia 24 marca w Kaliszu w hali sportowej "Arena"  odbył się Finał Rejonu Kaliskiego w Siatkówce Chłopców w ramach "XVI Licealiady 2014/2015". Podopieczni Adama Kłodnickiego pierwszy mecz rozegrali ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego  VII LO w Kaliszu. Niestety pierwszy i drugi set był prowadzony pod dyktando gospodarzy, którzy wygrali 2:0 w setach (25:18 ,25:20). W meczu o trzecie miejsce zmierzyły się dwie reprezentacje Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krotoszynie i reprezentacja ZSP Nr 1 Kępnie. W kolejnym meczu na parkiecie w kaliskiej "Areny" prym wiedli siatkarze z Kępna wygrywając gładko 2:0 w setach (25:17, 25:18).O pierwsze miejsce decydowało  spotkanie kaliskich ogólniaków II LO i VII LO .W tym meczu siatkarze z SMS z VII LO z Kalisza wygrali zdecydowanie 2:0 w setach (25:16, 25:18). Rejon Kaliski w Finale Wojewódzkim będzie reprezentował zespół z Kalisza VII LO.

Nocny maraton klasy IILOc

Dnia 20/21.03.2015 r. w naszej szkole odbył się Nocny maraton wirtualnej piłki nożnej, porad kosmetycznych, wykład na temat Cyberprzemocy oraz turniej halowy siatko – nogi. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II LOc. O godzinie 19.00 rozpoczął się wykład policjanta z Powiatowej Komendy Policji  w Kępnie Pana sierż. sztab. Roberta Fidyki na temat niebezpieczeństwa związanego z „serfowaniem” po sieci i cyberprzemocy. Następnie odbyła się ciekawa prezentacja na temat makijażu i manicure w wykonaniu koleżanek z naszej klasy. O godzinie 23.00 udaliśmy się na salę gimnastyczną i aktywnie spędziliśmy czas grając w różne gry zespołowe, a przede wszystkim w siatko – nogę. Gdy wróciliśmy do sali komputerowej odbył się „nocny wirtualny turniej piłki nożnej chłopców w fife 2015”, a dziewczyny wykonywały pokazy manicure i makijażu. Rano zjedliśmy śniadanie i rozeszliśmy się do domów. Miło spędzony czas w gronie kolegów i koleżanek z klasy zapamiętamy na długo, była to dobra lekcja integracji klasowej oraz pierwszy raz w naszym życiu spędziliśmy pierwszy dzień wiosny w szkole, a nie na przysłowiowych wagarach.  


Turniej Wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom"

Dnia 21 marca, o godz. 10 w sali Domu Strażaka w Olszowie rozpoczęły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ,, Młodzież Zapobiega Pożarom". Była to już XXXVIII edycja tego konkursu, w której uczestniczyło 34 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz ponadgimnazjalnych. Prowadzącym turniej był prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie druh Eugeniusz Grzesiak, natomiast pracy jury przewodniczył mł. kpt. Jarosław Kucharzak. Cały konkurs podzielony był na dwa etapy. W pierwszym uczestnicy rozwiązywali test, na który przeznaczono 45 minut, a w drugim etapie młodzież odpowiadała na pytania zadawane prze jury. Po krótkiej przerwie ogłoszono wyniki testów i wyłoniono trzy najlepsze osoby przechodzące do finału wojewódzkiego z grupy szkół ponadgimnazjalnych zakawalifikowali się:

I miejsce -
Radosław Uszycki - gmina Łęka Opatowska,
II miejsce - Krystian Łuźniak - gmina Kępno
(ZSP Nr 1 w Kępnie),
III miejsce -
Patrycja Skąpska - gmina Kępno,


Finał Rejonu Kaliskiego w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych

W dniu 18 marca 2015 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie odbył się Finał Rejonu Kaliskiego w Unihokeju Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. Do turnieju przystąpiły dwie drużyny w kategorii dziewcząt i chłopców. W pierwszym meczu gospodynie turnieju, reprezentantki ZSP Nr 1 w Kępnie wygrały 8:1 z reprezentantkami Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie. W drugim meczu reprezentanci ZSP Nr 2 w Kępnie  nie dali szans reprezentantom Zespołu Szkół Technicznych z Pleszewa wygrywając 7:1.
Pamiątkowe puchary i dyplomy wręczył w imieniu Starosty Kępińskiego Witolda Jankowskiego wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie Janusz Pruchnicki. W
 kolejnym tygodniu zwycięzcy w kategorii dziewcząt (ZSP Nr 1 Kępno) i chłopców (ZSP Nr 2 Kępno) będą uczestniczyć w dwudniowym Finale Wojewódzkim w Unihokeju w ramach "XVI Licealiady".
Życzymy im sukcesów w ulubionej dyscyplinie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego