ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła w obiektywie

Pierwsza pomoc u przedszkolaków
Dnia 26.09.2016 uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie w skadzie Zuzanna  Jeziorna, Miłosz Albert, Mateusz Kosiński wraz z opiekunem  Grzegorzem Mikołowski odwiedzili Przedszkole Samorządowe nr 5 w Kępnie, aby zaprezentować pierwszą pomoc oraz wpływ działań na osobowość i bezpieczeństwo najmłodszych wychowanków. Przedszkolaki mogły wykazać się kreatywnością w działaniu podczas, gdy dzieje sie coś złego, a w pobliżu nie ma nikogo dorosłego.

Stypendium straosty
Dnia 22.09.2016 r. uczniowie ZSP nr 1 w Kępnie odebrali stypendium starosty. Wśród wyróżnionych ucznów znaleźli się: Ismena Jaros, Klaudia Kocańda, Zuzanna Jeziorna oraz Miłosz Idzikowski. Stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Letni obóz naukowy
W dniach 2-6 września 2016 r. odbył się Letni Obóz Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi na terenie Ośrodka „Perła Borów” w Tleniu. Udział w nim brała uczennica klasy IV TO Karolina Paź laureatka IV Ogólnopolskiego Turnieju Szkół EKO.  Podczas trwania obozu naszej uczennicy została wręczona nagroda za zajęcie VI miejsca
w konkursie, a także miała okazję przeprowadzać badanie komponentów środowiska między innymi wody, na terenie Borów Tucholskich. Uczennica brała też udział w badaniach laboratoryjnych w mobilnym laboratorium środowiskowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz wycieczkach do Elektrowni Wodnych Żur i Gródek. Nie obyło się też bez spotkań integracyjnych oraz zwiedzania okolicy. Obóz  ten jest dla niej miłym wspomnieniem i jak zapewnia było to ciekawe doświadczenie w jej życiu, podczas którego swoją wiedzę mogła wykorzystać w praktyce, a przy tym dobrze się bawić.

Akcja krew
Dnia 22 września br. w naszej szkole odbyła się akcja honorowego poboru krwi w śród młodzieży szkolnej jak i mieszkańców Kępna i okolic. Od godz.  8.00 na parkingu naszej szkoły podstawiony został profesjonalny ambulans mobilnego punktu poboru krwi. Do poboru krwi mogli zgłosić się uczniowie, którzy  ukończyli 18 rok życia. Każdy uczestnik akcji został poddany wstępnym badaniom decydującym o możliwości oddawania krwi. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród młodzieży naszej szkoły, tych którzy oddają krew regularnie jak i tych pierwszy raz włączających się do akcji.

Wycieczka szkolna do Londynu
W miesiącu kwiecień-maj 2017r. będzie organizowana wycieczka autokarowa do Londynu dla uczniów naszej szkoły.
Szczegółowych informacji udziela p. E. Kowalczyk-Mikołowska w sali 138. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem wycieczki załączonym w pliku poniżej.

 
 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017
Dyrektor szkoły Bogumiła Drobina powitała zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, rodziców i uczniów oraz skierowała do nich między innymi następujące słowa:
Drodzy Uczniowie!
Niestety minął czas wakacji- czas  wielu wrażeń i wypoczynku. Mam nadzieję, że macie mnóstwo związanych z nim pięknych wspomnień, nawiązanych nowych przyjaźni i wiele pozytywnych odczuć. Teraz przed nami kolejny rok szkolny. Czas nowych wyzwań.
Na rozpoczynający się właśnie rok szkolny w ramach tzw. polityki oświatowej państwa przyjęto do realizacji kilka priorytetów. Należą do nich:
1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw.  Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Dodatkowym wyzwaniem dla naszej szkoły będzie dalsze podnoszenie wyników egzaminów zewnętrznych. Muszę stwierdzić, że tegoroczne wyniki są satysfakcjonujące; zarówno w liceum jak i w technikum wskaźnik zdawalności egzaminu maturalnego jest wyższy niż średnio w kraju i okręgu. Wyniki egzaminu zawodowego w sesji maj - lipiec w zawodach technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych i technik organizacji reklamy też są wyższe niż średnie. Realizując  zadania dydaktyczne  musimy pamiętać,  że szkoła jest też miejscem kształtowania ludzkich postaw i charakterów. W naszym programie wychowawczym położyliśmy ogromny nacisk na realizację zadań w tym zakresie. Wiele na tym polu zależy od nauczycieli, ale wydaje się, że jednak najwięcej od was , drodzy uczniowie. To wy  tworzycie społeczność, którą winny cechować pozy¬tywne i twórcze relacje. Tylko wtedy panująca w szkole  atmosfera będzie sprzyjać owocnej pracy.
 W dalszej części dyrektor zaprezentowała czekające oświatę zmiany i złożyła życzenia.  Uczniom -  aby marzyli o sukcesie i go osiągali, zaś ewentualne porażki traktowali jako lekcję, z której należy wyciągnąć wnioski.
Nauczycielom zaś życzyła,  aby trud związany z przekazywaniem młodzieży wiedzy oraz kształtowaniem ich charakterów zaowocował uformowaniem wielu wartościowych osobowości a także cierpliwości, satysfakcji z wykonanej pracy i wielu sukcesów w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej.
Następnie wręczono nauczycielom i pracownikom życzenia z okazji jubileuszu pracy.
Na zakończenie uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną przygotowaną pod kierunkiem Pani Agnieszki Trawińskiej, Edyty Idzikowskiej i Radosława Słowińskiego.

Wyniki egzaminu maturalnego w ZSP Nr 1
Wyniki tegorocznej matury w Liceum Ogólnokształcącym Nr II i w Technikum Nr 1 są w  wyższe niż średnio w kraju i w województwie wielkopolskim i przedstawiają się następująco.

Szczególnie ważne jest, że  w tej sesji udało się znacznie przewyższyć wyniki z roku 2015. I tak licealiści osiągnęli wynik aż o 20, a absolwenci Technikum  o 11 punktów procentowych  wyższy. Ponadto  26  osób ma prawo przystąpić do egzaminu w sesji poprawkowej i we wrześniu otrzymać świadectwo dojrzałości.

Zakończenie roku szkolnego 2015/2016

W uroczystości zakończenia roku szkolnego uczestniczyli: wicestarosta powiatu kępińskiego pani Grażyna Jany, członkowie Rady Rodziców, nauczyciele, pracownicy i uczniowie szkoły.
Dyrektor szkoły Bogumiła Drobina podsumowała mijający rok szkolny, mówiąc między innymi:
Rok szkolny ukończyło 524 uczniów, z czego 487 ( 93%)  uzyskało promocję do klasy programowo wyższej, dla 33 wyznaczono egzaminy poprawkowe, a 4 nie otrzymało promocji. Najwyższą średnią ocen uzyskały klasy w Liceum  I LO b (4,13 ), w Technikum III TAO (3,84). Natomiast najwyższa frekwencję miały klasy I LOa (92%) i I TAM (89,41%.)
Zapewne rok spędzony wspólnie w murach tej placówki zostanie w pamięci każdego z nas. Wasi nauczyciele i wychowawcy odkrywają w Was talenty, motywują do działania, zachęcają do wytężonej pracy abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie rynek pracy i współczesny świat.
W ciągu tego roku w szkole poczyniono wiele kroków, by  wzbogacić  materialną bazę szkoły, aby zapewnić uczniom i pracownikom lepsze warunki pracy. Zakupiono sprzęt komputerowy, uzupełniono wyposażenie kilku pracowni, powstał gabinet  spotkań z rodzicami, wyremontowano pokój nauczycielski.
Mijający rok był bardzo trudny z punktu widzenia organizacji egzaminów zawodowych
Zorganizowano też wiele imprez i uroczystości, takich jak  połowinki, studniówki, spotkania opłatkowe, apele i akademie okolicznościowe, I Bieg Integracyjny, wspólne czytanie literatury romantycznej, Nocne maratony edukacyjne, Biesiadę literacką, Festiwal Sportu, Nauki i Kultury i szereg innych.
Następnie pani dyrektor podziękowała wszystkim, którzy wykazali się zaangażowaniem, kreatywnością i włączyli się w realizację tych działań.
Podczas uroczystości wręczono uczniom z najwyższą średnią ocen świadectwa z wyróżnieniem, listy pochwalne i nagrody książkowe
Nagrodzeni uczniowie to:

Uroczystość zakończenia roku szkolnego była związana nie tylko z uwieńczeniem rocznego wysiłku nauczycieli i uczniów; pożegnano również długoletnich  nauczycieli panów Pawła Ślęka i Zdzisława Podymę. Podziękowania, w imieniu organu prowadzącego,  złożyła  wicestarosta Grażyna Jany.  Ze wzruszeniem przechodzących na emeryturę pożegnało grono pedagogiczne i uczniowie.
Na koniec wystąpienia dyrektor życzyła, aby  wakacje były czasem odpoczynku, by pozwoliły nabrać sił do dalszej pracy i nauki, aby  oznaczały beztroskę , były czasem relaksu, podróżowania, poznawania nowych miejsc i ludzi.
Ostatnim akcentem była część artystyczna przygotowana przez młodzież pod kierunkiem  nauczycieli: Aleksandry Dymek, Małgorzaty Chyskiej - Drozd, Beaty Pietras   i Radosława  SłowińskiNagrody starosty 2016

Wieczór poezji i muzyki z udziałem naszych uczniów

3 czerwca 2016 roku w godzinach wieczornych (od 17.00 do 19.00) przestrzeń Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kępnie wypełniła poezja Eugeniusza Toruńskiego, który jest częstym gościem biblioteki. Tym razem promował swój nowy tomik poezji pt.: „Namiętność”. Przybyli goście mieli okazję wysłuchać wierszy w interpretacji uczniów naszej szkoły - klasy I LOb. Popołudniowe spotkanie swoją recytacją umilili: Joanna Chrupała, Maciej Lenort, Marta Krystek, Sandra Lerka i Patrycja Pacholska.
 Eugeniusz Toruński – czytamy na okładce jednego z tomików poetyckich – „urodził się w Wieruszowie.  Po wojnie ukończył Technikum Handlowe w Kępnie. Przez 36  lat pełnił funkcję dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Chróścinie Wieś. Od najmłodszych lat był rozkochany w poezji, w czym ogromny udział mieli jego nauczyciele”. Uczniów do udziału w spotkaniu zachęciła polonistka Grażyna Gatner
Recytację naszych licealistów przeplatały utwory muzyczne w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej im. A. Tansmana w
 Kępnie oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieruszowie.


 
 

Kolejny sukces naszej uczennicy
Maja Drelak uczennica kl. I LOb zdobyła III miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych indywidualnych w Żerkowie.
Zawody odbyły się dnia 2 czerwca 2016 r.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych naszej koleżance.

Festiwal kultury muzyki i sztuki w naszej szkole

Karpacz, Praga i My!

W dniach 13-15 maja 2016 r. grupa uczniów klas I TE, I LOB, I THR, i I TGO wraz z wychowawcami: Henryką Janecką - Dolatą, Agnieszką Trawińską, Anną Gawrońską podróżowała po kraju i Europie. Wyruszyliśmy z samego rana. Pierwszym punktem programu był Karpacz i Śnieżka. Na miejscu przywitał nas deszcz. Nie przeszkodziło nam to jednak w górskiej wędrówce. Po wyczerpującej przechadzce czekał na nas ciepły posiłek, który pozwolił nam nabrać sił na kolejne kilometry podróży. We wczesnych godzinach wieczornych dotarliśmy do drugiego punktu programu, czyli do Pragi. Kolejnego dnia, w pięknym słońcu udaliśmy się na podbój tego pięknego miasta. Zwiedzaliśmy m. in. klasztor na Strahovie i wzgórze strahovskie, Hradczany i katedrę św. Wita, Pałac Królewski, Kościół św. Jerzego, Małą Stranę i Most Karola. Późnym popołudniem wróciliśmy na obiad do hotelu. Nienasyceni widokiem praskich zabytków, udaliśmy się metrem na wieczorny spacer po mieście. Było to dla nas duże estetyczne przeżycie, z uwagi na oświetlenie tych pięknych miejsc. Trzeciego dnia mieliśmy okazję obejrzeć Operę Miejską, Muzeum Narodowe, Plac i Pomnik Wacława, Rynek Staromiejski, Kampę, Praskie Dzieciątko, Wzgórze Petrzin oraz Pohorzelec. Dzieki naszej dobrej organizacji zrealizowaliśmy każdy punkt programu. Po dużej dawce historii i zdobytych kilometrach ruszyliśmy w drogę powrotną. Późnym wieczorem, zmęczeni choć bardzo zadowoleni wróciliśmy do domu. Ta 3-dniowa podróż dostarczyła nam wielu wrażeń i na długo pozostanie w naszej pamięci.  

GOŃ MARZENIA
I integracyjny bieg ZSP Nr 1 w Kępnie,
17 czerwca 2016 r.

W piątek 17.06.2016 roku na obiekcie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kępnie odbył się I Bieg Integracyjny pod hasłem „Goń Marzenia” ZSP nr 1 w Kępnie. Celem projektu była integracja młodzieży, rodziców i nauczycieli poprzez udział w biegu na 3 km lub nordic walking - chodzenie
z kijkami. W tej inicjatywie wzięło udział około 100 osób. Swoją obecnością nie zawiedli nas ani uczniowie, ani nauczyciele, ani rodzice, a także przyjaciele szkoły. Dyrektor Bogumiła Drobina przywitała wszystkich uczestników i otworzyła bieg, życząc każdemu osiągnięcia najlepszego wyniku i dobrej zabawy. Następnie, po zebraniu dość licznego grona chętnych rozpoczął się bieg. Wszyscy wyczerpani, ale z uśmiechem na twarzy dobiegli do mety.
Chwilę później na starcie ustawili się sympatycy nordic walking. Miłośnicy tego sportu, w zmieniających się warunkach atmosferycznych dzielnie zmierzyli się z dystansem. Był to dobry zastrzyk energii oraz uśmiechu. Po zmaganiach sportowych wszyscy uczestnicy mogli posilić się na pikniku ze zdrową żywnością, przygotowanym przez uczniów z Technikum Gastronomicznego naszej szkoły.
Przyrządzone przekąski cieszyły się dużym powodzeniem. Ich wykonanie było możliwe dzięki wsparciu sponsorów, którym serdecznie dziękujemy.
Po wspaniałym posiłku zwycięzcy w różnych kategoriach wiekowych otrzymali dyplomy i medale. Najmłodsi uczestnicy tego biegu otrzymali balony, które zostały wypuszczone do nieba. Organizatorami tego projektu były panie Joanna Wawrzyniak, Magdalena Tobias, Ewelina Malinowska, Iwona Idzikowska, którym serdecznie dziękujemy.


Spotkanie integracyjne połączone z piknikiem dla uczniów którzy osiągnieli w roku szkolnym 2015/16 najwyższą frekwencję
Dnia 16.06.2016 roku udaliśmy się wraz z opiekunami do miejscowości Wielisławice, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne połączone z piknikiem dla uczniów z najwyższą frekwencją. Na miejscu czekało na nas wiele atrakcji. Graliśmy w kalambury i double. W programie były też podchody po lesie. Zostaliśmy podzieleni na dwie drużyny. Zadaniem jednej z nich było rozmieszczenie kopert z&nb;spzadaniami do wykonania, a drugiej - odnalezienie ich i wykonanie.
Wszyscy bawili się wyśmienicie a humory dopisywały. Po tej wyczerpującej przygodzie czekały na nas pyszne kiełbaski z grilla, które dla nas smażył przewodniczący samorządu szkolnego Kacper Skupień. Wspaniała pogoda nas nie opuszczała. To wszystko sprawiło, że choć na chwilę mogliśmy oderwać się od szkolnego rytmu. Wyjazd ten zostanie długo w naszej pamięci. Dziękujemy.
Wspaniałą imprezę zorganizowali opiekunowie Samorządu Uczniowskiego p. Ewa Kijak-Dacko, p. Iwona Idzikowska oraz p. Grzegorz Mikołowski.
W tym wydarzeniu brała udział również p. wicedyrektor Urszula Tyra, która brała udział w zabawach z wszystkimi uczestnikami.
Jeszcze raz dziękujemy!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego