ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła w obiektywie - kierunki kształcenia

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022
więcej...


Terminarz rekrutacji
Zasady rekrutacji

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W NASZEJ SZKOLE JUŻ WKRÓTCE !! :)

Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty uczniom przyznawana jest pomoc materialna, która ma charakter socjalny lub motywacyjny.
Jednym ze świadczeń o charakterze motywacyjnym jest Stypendium Prezesa Rady Ministrów.
Otrzymuje je uczeń  szkoły dla młodzieży ( której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości ), któryotrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
W roku szkolnym 2020/2021 uczniom  ZSP Nr 1 przyznano 4 stypendia.
Uzyskali je uczniowie, którzy ukończyli gimnazjum:
- w liceum Ogólnokształcącym Nr II - Sondaj Paulina – klasa II gLB
- w Technikum Nr 1 - Weronika Kruber – klasa III THE
oraz  uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową:
- w liceum Ogólnokształcącym Nr II Klaudia Pawelka – klasa II LOb
- w Technikum Nr 1 Natalia Goj – klasa II TE
Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku Kuratorium Oświaty w Poznaniu  nie organizowało uroczystego wręczeniastypendiów, dlatego też odbyło się ono w szkole.
Dyrektor szkoły Bogumiła Drobina  pogratulowała zebranym i życzyła kolejnych sukcesów.

Konkurs matematyczny KOMA
W dniach 12 i 15 lutego 2021 roku 18 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Konkursie Matematycznym KOMA. Konkurs ma niespotykaną formę. Nie korzysta z wcześniejszej wiedzy, dzięki czemu jest adresowany nie tylko do najlepszych matematyków, ale do wszystkich uczniów o dużym potencjale intelektualnym. Ważna jest w nim umiejętność słuchania i przetwarzania informacji. Podczas konkursu uczniowie wysłuchują ok. godzinnego wykładu z matematyki, a potem rozwiązują zadania dotyczące tego samego tematu. Mogą korzystać ze zrobionych podczas wykładu notatek.
W tym roku konkurs odbywał się w formie zdalnej, brało w nim udział 600. uczniów ze szkół z całej Polski. Do finału awansowało 100 pierwszych osób.
Wśród naszych uczniów najwyższe (144.) miejsce zajął Michał Ślęzak z klasy 2 TGI. Nikomu nie udało się awansować do finału konkursu. Jednak doświadczenie zdobyte w konkursie, na pewno przyda się w dalszej edukacji.
Wszystkim GRATULUJEMY zmierzenia się z trudnym tematem!
Eliminacje szkolne konkursu zorganizowały we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim panie Wiesława Idzikowska i Małgorzata Tomiczek.

Dnia 10.02.2021 roku odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy Umiejętności Handlowo Menedżerskich, do którego przystąpiło 14uczniów z klas technikum ekonomicznego i handlowego. Do dalszego etapu Olimpiady zakwalifikowano 6 uczniów z najwyższą liczbą punktów. Uczniowie ci wezmą udział w etapie okręgowym w Poznaniu w dniu 11.03.2021 r.  I są to: Julia Domagała - IIITHE, Natalia Goj - IITE, Katarzyna Mikołajczyk - IIgTE, Krystian Rekowski - IV TE, Klaudia Sobczak - IIgTE, Patryk Szymański - IIITHE. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

ZSP Nr 1 miejscem podpisania umowy na dofinansowanie projektu: "Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19".

W poniedziałek 8 lutego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie gościł Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Powodem wizyty było podpisanie umowy na dofinansowanie projektu: "Kształcenie zawodowe młodzieży w Powiecie Kępińskim w czasie COVID-19".
W związku z tym, że przedmiotem projektu był zakup laptopów, z których 52 trafiły do ZSP Nr 1, jako miejsce podpisania umowy wybrano naszą szkołę. Umowę z ramienia Powiatu Kępińskiego podpisali starosta Robert Kieruzal oraz wicestarosta Alicja Śniegocka.
Podpisana umowa to efekt przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wartość przyznanego dofinansowania to kwota 331 500 złotych co stanowi 85% kosztów całego zadania. Pozostałą część kosztów tj. 58 500 złotych na realizację zadania zabezpieczono w budżecie Powiatu Kępińskiego.
Wizyta wicemarszałka oraz władz powiatu była okazją do rozmowy na temat problemów wynikających z kształcenia na odległość oraz do przedstawienia gościom pracowni, która podczas sesji egzaminacyjnej styczeń
luty spełniała rolę ośrodka egzaminacyjnego dla kwalifikacji EE. 08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i siecidla zawodu technik informatyk.Zasady przeprowadzania praktycznej część egzaminu zawodowego zaprezentował zebranym uczeń klasy IV TI Kamil Tylżanowski.
Dyrektor szkoły Bogumiła Drobina podkreśliła znaczenie doposażenia szkoły w sprzęt, który może służyć uczniom podczas kształcenia zdalnego oraz poinformowała zebranych, że po jego zakończeniu część laptopów zostanie przeznaczona na wyposażenie pracowni architektury krajobrazu, część zaś uzupełni niedobory w pracowni ekonomicznej.

Świąteczna pomoc dla potrzebujących – wolontariat w ZSP Nr 1
Święta Bożego Narodzenia to czas ciepła, miłości i rodzinnej atmosfery.  Uczniowie klasy II LOB oraz  II TAO wraz z wychowawcami  (Magdalena Tobias oraz Anna Paluszek) nie zapomnieli w tym magicznym czasie o tych, dla których los nie był łaskawy. Każdy z nas na miarę swoich możliwości dołożył ,,cegiełkę” do budowania świątecznego nastroju życzliwości, radości i niesienia pomocy.
Uczniowie klasy II LOB zorganizowali pomoc świąteczną dla Kępińskiego Szpitala - zakupili artykuły spożywcze dla pacjentów oddziału covidovego. W akcję zakupu zaangażowały się uczennice: Angelika Kuchciak oraz Maja Bentkowska. Zakupy i transport odbyły się dzięki pomocy ojca jednej z uczennic. W dniu 17.12.2020r.  ww. uczennice przekazały pomoc świąteczną na ręce p. Beaty Andrzejewskiej Dyrektor SP ZOZ Kępno. Uczniowie klasy II TAO przyłączyli się do Ogólnopolskiej Szlachetnej Paczki – oddział w Kępnie.  Po wskazaniu potrzebującej rodziny przez wolontariuszki Szlachetnej Paczki, młodzież zakupiła niezbędne materiały potrzebne do remontu pokoju. W akcję zakupu zaangażowane były uczennice:  Paula Cieplik, Hanna Grodzka oraz Agata Połomska. W dniu 22.12.2020 r. zakupione materiały zostały przekazane wolontariuszkom Szlachetnej Paczki    p. Monice oraz p. Natalii, które wraz z innymi wolontariuszami wykonają remont pokoju potrzebującej rodziny.  Cieszymy się że młodzież naszej szkoły mimo epidemii i utrudnionych warunków  nie pozostała obojętna wobec trudnej sytuacji osób potrzebujących. To dzięki zaangażowaniu i chęci pomocy innym uczniowie sprawili, że cuda się zdarzają, nawet w tak trudnym czasie.  Koordynatorem akcji wolontariatu na terenie szkoły jest Anna Paluszek.

OGÓLNOPOLSKA AKCJA CZYTAJ PL
      Biblioteka szkolna przystąpiła po raz trzeci do ogólnopolskiej akcji Czytaj PL promującej czytelnictwo pod tytułem: „Upoluj swoją książkę”. Dzięki niej, czytelnicy mieli możliwość darmowego wypożyczania 12 ebooków i audiobooków.
WIECEJ- ZAKŁADKA BIBLIOTEKA

NAUCZANIE ZDALNE
REGULAMIN ZDALNEGO I HYBRYDOWEGO NAUCZANIA

Informacja o możliwości wypożyczania książek
Zawiadamiamy, że uczniowie mogą wypożyczać książki z biblioteki szkolnej zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w okresie trwania epidemii wywołanej COVID-19.  
Biblioteka dla uczniów jest czynna od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 14.00-16.00.

Przed wizytą w bibliotece szkolnej prosimy zapoznać się z obowiązującymi od 1 września procedurami funkcjonowania biblioteki szkolnej, szczególnie z pkt. 3,4,5,7 i 8 dotyczącymi czytelników.Regulamin i procedury zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka.
Z nauczycielami bibliotekarzami  można kontaktować się  przez dziennik elektroniczny.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ...

FINAŁ REJONU LIGI SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
W LEKKOATLETYCE – Ostrzeszów

9 października 2020 r. na stadionie w Ostrzeszowie odbył się Finał Rejonu Szkół Ponadpodstawowych w Lekkoatletyce.
W kategorii dziewcząt zwycięstwo odniosły reprezentantki LO Nr I Kępno, a wśród chłopców ZS Nr 1 Ostrzeszów. Podczas zawodów przeprowadzono oddzielnie Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Kępińskiego w Lekkoatletyce. Pamiątkowe medale i dyplomy dla trzech pierwszych  zawodniczek i  zawodników  w imieniu Starosty Kępińskiego Roberta Kieruzala wręczył wiceprezes Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska" w Poznaniu Mirosław Dębowski.

Sztafetowe Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych
Dnia 24 września 2020 roku w parku miejskim w Kępnie odbyły się Sztafetowe Mistrzostwa Powiatu w Biegach Przełajowych. W ramach ”XXII Licealiady 2020/2021” do biegów zgłosiły się wszystkie szkoły ponadpodstawowe z naszego powiatu.
W kategorii dziewcząt pierwsze miejsce zajęła reprezentacja LO Nr I w Kępnie. Na drugim miejscu uplasowała się drużyna  z ZSP Nr 1  w Kępnie. Dziewczęta przebiegły dystans 6 x 1000 metrów.
W kategorii chłopców tytuł mistrzowski w sztafetowych biegach przełajowych ( 6 x 1200 m) na rok szkolny 2020/2021 uzyskała reprezentacja ZSP Nr 1 w Kępnie. Drugie miejsce przypadło reprezentacji LO Nr I w Kępnie . Stawkę zamykała reprezentacja ZSP Nr 2 w Kępnie.
Pamiątkowe medale i dyplomy w imieniu Starosty Kępińskiego Roberta Kieruzala wręczył Powiatowy Organizator Sportu Adam Kłodnicki.
Zwycięskie  reprezentacje w kategorii dziewcząt i chłopców będą reprezentowały powiat kępiński na zawodach  wojewódzkich w Poznaniu.

Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa MUKS "Czarni" przy ZSP Nr 1
w Kępnie na 100-lecie szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim
27 września 2020 r. w obiektach sportowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie odbył się Turniej Siatkówki o Puchar Prezesa MUKS "Czarni" przy ZSP Nr 1 w Kępnie na 100-lecie szkolnictwa zawodowego.
Turniej był drugą imprezą sportową organizowaną w ramach realizacji projektu pn. „Imprezy sportowo - integracyjne na 100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w powiecie kępińskim”. Działanie to wpisało się też w strategię rozwoju lokalnego, dziękiczemu MUKS” Czarni” uzyskał wsparcie finansowe w postaci grantu w ramachpoddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków do programuprowadziło Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski.
Autorom wniosku konkursowego przyświecał cel, jakim  jestintegracja i aktywizacja młodzieży przez sport, kształtowanie pozytywnych cechcharakteru i osobowości, promowanie zdrowego stylu życia. Projekt zakładał zaproszenie do rozgrywek zespołów ze szkół kształcących zawodowo. Jednakże sytuacja epidemiczna spowodowała, że zainteresowanie drużyn nie spełniało w pełni oczekiwań organizatorów. W tej sytuacji, jako że turniej odbywał się w ramach obchodów 100 lecia szkolnictwa zawodowego, do współzawodnictwa zaproszono również absolwentów szkół kształcących zawodowo, którzy zasilili drużyny młodszych kolegów. Dzięki temu na boisku spotkali się uczniowie w zawodach technik informatyk, technik mechanik, technik logistyk, technik ekonomista z absolwentami zarówno tych, jak innych zawodów. Wśród dziewcząt dominowały ekonomistki.
W sumie w zmaganiach sportowych uczestniczyło ponad 50 zawodników
( uczniów i absolwentów ) tworzących 6 drużyn z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie, ze szkół kształcących zawodowo z Sycowa, Wieruszowa i Ostrzeszowa.
Rozgrywki odbywały się na bardzo wysokim poziomie, większość meczów rozgrywana była w trzech setach, a różnice punktowe były niewielkie.
Wśród chłopców najlepsza okazała się drużyna skupiająca techników mechaników i informatyków, wśród dziewcząt najlepsze były ekonomistki wspierane przez starsze koleżanki
absolwentki ZSP Nr 1. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary i statuetki oraz medale dla najlepszych drużyn.
Po rozgrywkach na zawodników czekały przekąski, przy sporządzaniu których zachowano zasady zdrowego stylu odżywiania.
Głównym organizatorem imprezy sportowej był wiceprezes MUKS „Czarni” Adam Kłodnicki, któremu pomagali nauczyciele wychowania fizycznego Urszula Jóźwik, Bartosz Noculak i Maciej Nowicki. Całość koordynowała prezes Stowarzyszenia dyrektor Bogumiła Drobina. Ponieważ impreza była realizowana w ramach obchodów 100 lecia Szkolnictwa Zawodowego w powiecie kępińskim, uświetnił ją również swoją obecnością Prezes Stowarzyszenia Absolwentów ZSP Nr 1 Pan Zygmunt Nowacki. Oprócz tego, że turniej pozwolił zaktywizować dużą grupę uczniów, wyzwolił rywalizację sportową, przy jednoczesnym zachowaniu zasad fair play, stanowił okazję do promowania zdrowego stylu życia, był również okazją do doskonałej zabawy i integracji środowiska osób kształcących się zawodowo.

Sprzątania świata
Uczniowie klas Technikum Ochrony Środowiska brali udział w 27 akcji ,,Sprzątania świata” pod patronatem Fundacji Nasza Ziemia.  Akcja Sprzątanie Świata w Polsce jest częścią międzynarodowego ruchu ,,Clean Up The World”. Naszym wspólnym celem jest zadbać o nasz dom-naszą Ziemię. Tegoroczne hasło akcji to ,, PLASTIK? REZYGNUJĘ, REDUKUJĘ, SEGREGUJĘ!”. Uczniowie przystąpili  do działania w piątkowy poranek (18.09.2020r) na terenie szkoły oraz pobliskiej alejki  kasztanowej.  Młodzież zebrała około 10kg odpadów. Koordynatorem akcji na terenie naszej szkoły była Anna Paluszek. Uczniów szkół na całym świecie połączyła ta akcja, dzięki której zrobimy wiele dobrego dla Matki Ziemi.

 
 

Otrzęsiny klas pierwszych

V Bieg Integracyjny "Goń Marzenia"
Nauczycieli, uczniów, rodziców realizowany w ramach obchodów 100 lecia Szkolnictwa Zawodowego w powiecie kępińskim
23 września na terenie Kępińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się kolejny, już piąty, Bieg Integracyjny - Gońmy marzenia, w którym wzięli udział nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale także rodzicei przyjaciele szkoły.
Tegoroczna edycja biegu odbyła się w ramach projektu pn. „ Imprezy sportowo - integracyjne na 100-lecie Szkolnictwa Zawodowego w powiecie kępińskim”.
Organizacja przedsięwzięcia zrodziła się z  przekonania, że  sport kształtuje charakter,uczy reagowania na trudne sytuacje, pokazuje jak poradzić sobie z porażką czy sukcesem,pozwala uwierzyć w siebie, przełamać bariery, daje również możliwość spotkania  z drugim człowiekiem.
Dyrektor szkoły,  a zarazem prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Bogumiła Drobina otwarła imprezę słowami:

„ Tegoroczna impreza organizowana jest  jako jeden z punktów bogatego programu obchodów 100 lecia szkolnictwa zawodowego w powiecie kępińskim. Działanie to wpisuje się też w strategię rozwoju lokalnego, dzięki czemu MUKS” Czarni” uzyskał wsparcie finansowe w postaci grantu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nabór wniosków do programu realizowało Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski. Celem realizacji projektu jest integracja i aktywizacja młodzieży przez sport, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości, promowanie zdrowego stylu życia.”
Zmagania sportowe prowadzone były zarówno na długich, jak i średnich dystansach. Największym zainteresowaniem nauczycieli cieszył się nordicwalking.
W organizację imprezy zaangażowali się w szczególności nauczyciele: Magdalena Tobias, Ewelina Malinowska i Iwona Idzikowska. Natomiast  konkurencje sportowe wspomogli organizacyjnie nauczyciele wychowania fizycznego i Rada Samorządu Uczniowskiego.


II etap Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych
W dniu 19 czerwca 2020 r. przeprowadzono zdalnie II etap Olimpiady o Ubezpieczeniach Społecznych. Olimpiada jest efektem przeprowadzonych w szkole zajęć „Lekcje z ZUS”. Projekt objął honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jest to pierwszy, autorski, projekt, który powstał by budować świadomość młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków wie, czym
są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja by wykluczyć się z tych ubezpieczeń. „Lekcje z ZUS” kształtują świadomość młodzieży, uczą przy tym by być wzajemnie odpowiedzialnym wobec osób, które przynależą do innych pokoleń (zasady solidaryzmu społecznego), a ponadto dają praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.
W roku szkolnym 2019/2020 w projekcie „Lekcje z ZUS” wzięło udział ponad 94 tys. uczniów, do olimpiady przystąpiło pond 35 tys. uczniów z 983 zgłoszonych szkół. Nasz zespół w składzie Justyna Błażejewska, Paulina Bodzińska i Kacper Fojtar zajął III miejsce
w województwie wielkopolskim i 21 miejsce w Polsce.
Serdecznie gratulujemy

II miejsce spośród 271 szkół z całego województwa we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2019/2020

MISTRZOSTWA SZKOŁY
W SIATKÓWCE PLAŻOWEJ
DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW
Czermin, 15.09.2020 r.


Dziewczęta:

1.Najdek Hanna, Stryjakiewicz Krystian
2.Wodnik Agnieszka, Janik Zuzanna
3.Kokot Martyna, Gołaś Julia
4.Bacińska Dagmara, Tęsiorowska Magdalena


Chłopcy:


1.Krawczyk Sebastian, Maciejewski Łukasz
2.Osesiak Maciej, Rachel Dawid
3.Gasztych Filip, Skoczylas Hubert
4.Wika Bartosz, Fojtar KacperW turnieju wzięło udział piętnaście par, które walczyły o najlepszą lokatę w Mistrzostwach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie.
W kategorii dziewcząt zgłosiło się pięć  par, natomiast w kategorii
chłopców do zawodów przystąpiło dziesięć par. Zawody zorganizowano na
boisku do siatkówki plażowej w Czerminie. Zawody rozegrano systemem brazylijskim do dwóch przegranych meczów. Dodatkowo wsparcia finansowego na wyżywienie udzieliła uczestnikom turnieju na kiełbaski z grilla Rada Rodziców przy ZSP nr 1 w Kępnie.
 Pamiątkowe medale i dyplomy wręczył  wiceprezes Zarządu MUKS „Czarni” Adam Kłodnicki.

 
 

Historyczny sukces Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” dokonał podsumowania rywalizacji we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2019/2020.
ZSP NR 1 w Kępnie odnotował historyczny rezultat: miejsce II spośród 271 szkół z całego województwa uczestniczących w rywalizacji. Wyprzedził nas tylko ZS Nr 1 w
Ostrzeszowie.
Na wynik wpłynęły punkty zdobyte podczas wszystkich zawodów sportowych-421( najwięcej ze wszystkich szkół)co w przeliczeniu przez współczynnik  konkurencji (16) dało nam 673,6 pkt . W szczególności o wyniku zadecydowały świetne występy w Finałach Wojewódzkich XXI Licealiady 2019/2020:
I miejsce w Piłce Ręcznej dziewcząt
II miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców
III miejsce w Biegach Ulicznych chłopców
IV miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej w Szkolnej Lidze LA drużyna dziewcząt
Vi miejsce w Halowej Piłce Nożnej chłopców
XII miejsce w Biegach Ulicznych dziewcząt
Wynik cieszy tym bardziej, że szkoła w tym roku obchodzi 100 Lecie szkolnictwa zawodowego i jest to piękny prezent urodzinowy.
Dotychczas najlepszy rezultat jaki szkoła odnotowała to miejsce IV a od ponad dziesięciu lat plasujemy się w pierwszej X województwa.

Szkolne Koło Żywienia
ZDROWIE NA TALERZU
W roku szkolnym 2019- 2020
Zespół Szkolnego Koła Żywienia „Zdrowie na talerzu”
realizował program
pod hasłem "O dżywianie zgodne z piramidą zdrowego żywienia
".
Skład zespołu koła w roku szkolnym 2019-2020
* uczennice klasy II TG : Alicja Kaczmarek, Kubiak Amelia,
Kurowska Aleksandra, Nikola Pierecka
* opiekun koła: Aneta Szczęsna
nauczyciel przedmiotów zawodowych
czytaj wiecej....

 
 

Udział młodzieży Technikum Gastronomicznego w szkoleniu kelnerskim
W dniach 30 i 31 stycznia młodzież klas gastronomicznych uczestniczyła w kursie kelnerskim prowadzonym przez mistrza Polski kelnerów Jana Jakimowicza. Posiada on wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kelnera, sommeliera, barmana oraz kierownika restauracji. Szkolenie przebiegało w dwóch etapach. W pierwszym dniu odbyło się tzw. szkolenie  podstawowe, w czasie którego młodzież dowiedziała się jakie wymagania stawiane są  profesjonalnym  kelnerom  w perfekcyjnie zorganizowanej restauracji Uczniowie poznawalipraktyczne umiejętności kelnerskie dzięki ćwiczeniom  pozwalającym na wizualizację najlepszych praktyk i najczęstszych błędów popełnianych w obsłudze klienta w restauracji.
W drugim dniu szkolenia uczestnicy poznali psychologiczne aspekty obsługi gości. Prowadzący wskazywał na sposób budowania pozytywnej komunikacji w zespole kelnerskim oraz na sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontaktach z klientami.
Mimo czasu przeznaczonego na odpoczynek w ferie zimowe młodzież z dużym zaangażowaniem poznawała zasady pracy kelnera a  pasja kelnerska prowadzącego udzielała się uczestnikom szkolenia. Na zakończenie kursu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego