ZSP Nr 1 w Kępnie

Idź do spisu treści

Menu główne:

Szkoła w obiektywie - kierunki kształcenia

Zakończenie roku szkolnego
Tegoroczne zakończenie roku, podobnie jak nauka od 12 marca, różniło się od dotychczasowych. Aby ograniczyć niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa uczniowie spotkali się  z wychowawcami się w małych grupach na kilkanaście minut. Uroczystość uświetnił Starosta Powiatu Kępińskiego Robert Kieruzal, który wręczył dyrektorowi szkoły Bogumile Drobinie akt powołania na stanowisko dyrektora na kolejny rok, złożył podziękowania nauczycielom przechodzącym na emeryturę – Pani Ewie Kowalczyk – Pruchnickiej i Annie Brzykowskiej oraz wręczył Nagrody Starosty grupie uczniów z klas promocyjnych.
Następnie dyrektor szkoły, przez radiowęzeł, przedstawiła najważniejsze informacje dotyczące klasyfikacji i sukcesy uczniów i nauczycieli.
Rok szkolny ukończyło 687 uczniów, z tego 674, czyli 98,1%  uzyskało promocję do klasy programowo wyższej, dla 4 wyznaczono egzaminy poprawkowe.
W mijającym roku szkolnym zrealizowano wiele projektów, podjęto szereg inicjatyw i zadań, osiągnięto liczne sukcesy. 64 uczniów i absolwentów zostało nagrodzonych Nagrodą Starosty za wysokie wyniki w nauce oraz za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach  i zawodach sportowych.
Rada Pedagogiczna na zebraniu 19 czerwca zatwierdziła kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021. Są to:
Paulina Sondaj –kl. I gLB-3letnie liceum
Klaudia Pawelka– kl. ILOB-4 letnie liceum
Weronika Kruber– kl. IITHE-4 letnie technikum
Natalia Goj- kl.ITE- 5-letnie technikum
Złote listy pochwalne wręczono 62, srebrne – 29 , brązowe – 36 uczniom.
Kończąc wystąpienie dyrektor Bogumiła Drobina życzyła, aby  wakacje były czasem odpoczynku, by pozwoliły nabrać sił do dalszej pracy i nauki, aby  oznaczały beztroskę, były czasem relaksu, podróżowania, poznawania nowych miejsc i ludzi oraz byśmy wrócili we wrześniu w mury szkoły wypoczęci, świadomi swych aspiracji i oczekiwań, gotowi na nowe wyzwania i podniesioną poprzeczkę.

 
 

Historyczny sukces Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Kępnie
Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” dokonał podsumowania rywalizacji we współzawodnictwie sportowym za rok szkolny 2019/2020.
ZSP NR 1 w Kępnie odnotował historyczny rezultat: miejsce II spośród 271 szkół z całego województwa uczestniczących w rywalizacji. Wyprzedził nas tylko ZS Nr 1 w
Ostrzeszowie.
Na wynik wpłynęły punkty zdobyte podczas wszystkich zawodów sportowych-421( najwięcej ze wszystkich szkół)co w przeliczeniu przez współczynnik  konkurencji (16) dało nam 673,6 pkt . W szczególności o wyniku zadecydowały świetne występy w Finałach Wojewódzkich XXI Licealiady 2019/2020:
I miejsce w Piłce Ręcznej dziewcząt
II miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych chłopców
III miejsce w Biegach Ulicznych chłopców
IV miejsce w klasyfikacji wojewódzkiej w Szkolnej Lidze LA drużyna dziewcząt
Vi miejsce w Halowej Piłce Nożnej chłopców
XII miejsce w Biegach Ulicznych dziewcząt
Wynik cieszy tym bardziej, że szkoła w tym roku obchodzi 100 Lecie szkolnictwa zawodowego i jest to piękny prezent urodzinowy.
Dotychczas najlepszy rezultat jaki szkoła odnotowała to miejsce IV a od ponad dziesięciu lat plasujemy się w pierwszej X województwa.

Rozpoczęły się egzaminy maturalne


8 czerwca  do egzaminu maturalnego z języka polskiego przystąpiło 158 zdających – 52 z Liceum Ogólnokształcącego Nr II ,  z 103 Technikum Nr 1  i 3 absolwentów z lat ubiegłych. Życzymy wszystkim absolwentom połamania piór oraz wytrwałości.


 
 

MATURA 2020
Procedura wejścia na salę egzaminacyjną
Informacje o egzaminie maturalnym

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU 2020 - REGULACJE PRAWNE


INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W 2020

Biblioteka szkolna informuje

Informacja dotycząca zwrotów książek do biblioteki szkolnej


Drogi Czytelniku,
zbliża się koniec roku szkolnego i czas zwrócić książki do biblioteki szkolnej!
Zawiadamiamy, że od 15.06 do 26.06 biblioteka będzie czynna  codziennie dla uczniów
w godzinach od 12.30 do 14.45.

Aby móc wypożyczyć książki na wakacje należy  spełnić warunki pkt.  II-10  Regulaminu Biblioteki. Przed wizytą w bibliotece prosimy zapoznać się z obowiązującymi od 5 maja procedurami funkcjonowania biblioteki szkolnej, szczególnie z pkt. 3,4,5,7 i 8 dotyczącymi czytelników.  
Regulamin i procedury zamieszczone są na stronie internetowej szkoły w zakładce Biblioteka. Czytelnicy nie mają dostępu do zbiorów biblioteki, czytelni, komputerów oraz prasy.  
Wszelkie zapytania odnośnie książek lub wyjaśnianie spraw dotyczących  wypożyczeń  można kierować do nauczycieli bibliotekarzy przez dziennik elektroniczny.  
Jeżeli uczeń, z różnych przyczyn, nie będzie mógł zwrócić wypożyczonych książek
do 26 czerwca 2020 r. proszony jest powiadomić o tym wychowawcę klasy, który ustali
z bibliotekarzem inny dogodny termin zwrotu wypożyczonych materiałów.
REGULAMIN BIBLIOTEKI
PROCEDURY POSTĘPOWANIA BIBLIOTEKI SZKOLENJ

Szkolne Koło Żywienia
ZDROWIE NA TALERZU
W roku szkolnym 2019- 2020
Zespół Szkolnego Koła Żywienia „Zdrowie na talerzu”
realizował program
pod hasłem "O dżywianie zgodne z piramidą zdrowego żywienia
".
Skład zespołu koła w roku szkolnym 2019-2020
* uczennice klasy II TG : Alicja Kaczmarek, Kubiak Amelia,
Kurowska Aleksandra, Nikola Pierecka
* opiekun koła: Aneta Szczęsna
nauczyciel przedmiotów zawodowych
czytaj wiecej....

 
 

Pożegnanie maturzystów
Tegoroczne zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych różniło się od dotychczasowych. Uczniowie nie mogli spotkać się, jak dotąd,
w odświętnie przystrojonej sali gimnastycznej.
Dyrekcja, wychowawcy i przewodnicząca Rady Rodziców spotkali się z wychowankami dzięki narzędziom używanym wcześniej w celach zdalnego nauczania. Pożegnanie zorganizowano oddzielnie dla każdej z klas, tak, aby wszystkim umożliwić w miarę swobodny kontakt. Zadbano, aby uroczystość miała charakter podniosły i pozostała w pamięci absolwentów, nie tylko ze względu na nadzwyczajne okoliczności.
Zwracając się do wychowanków dyrektor Bogumiła Drobina przypomniała ich pierwsze dni w szkole oraz liczne sukcesy. Przedstawiła nazwiska wyróżnionych i nagrodzonych absolwentów. W Liceum14 uczniów otrzymało  świadectwa z wyróżnieniem, złote listy pochwalnei nagrody książkowe.
W Technikum były to 4 osoby.Łączna liczba srebrnych listów pochwalnych wyniosła 11 – 4 w LO i 7 w Technikum.Ponadto nagrodzono uczniów za aktywną działalność w Radzie Samorządu Uczniowskiego, w zespole wokalnym i muzycznym, za osiągnięcia sportowe,  działalność społeczną oraz za sukcesy w konkursach i olimpiadach. Rada Rodziców ufundowała też specjalne nagrody dla trzech absolwentów za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i godne reprezentowanie szkoły, dwóch absolwentów wyróżniono za 100% frekwencję i dwóch za bardzo dobrą współpracę z Radą Rodziców.
W tym roku szkołę ukończyło164 absolwentów - 112 w Technikum w  pięciu zawodach i 52 absolwentów Liceum, co stanowi  98,2% uczniów klas kończących szkołę (w ubiegłym roku było to 96,5%)

Zwracając się do zebranych przed monitorami komputerów wychowanków dyrektor Bogumiła Drobina mówiła:
„Życzę, abyście znaleźli własną drogę do szczęścia. Osiągnęli to, co sami sobie postawicie za cel i poczytacie za sukces. I by nigdy nie zabrakło przy Was bliskich osób, z którymi będziecie mogli dzielić swoją radość i swoje szczęście. Pamiętajcie, że oprócz nabytej wiedzy, o wartości człowieka decyduje  to, co ma w sercu. Miejcie więc szacunek dla każdego napotkanego człowieka, bo to jedna z rzeczy, których trzeba się nauczyć”
W dalszej części głos zabrała wicedyrektor Urszula Tyra, która tradycyjnie przygotowywała ślubowanie absolwentów na sztandar szkoły. W tym roku mogła jedynie wskazać wartości i zasady, którym powinni być wierni wychowankowie.
Następnie głos zabrała przewodnicząca Rady Rodziców Magdalena Woch.
Po części oficjalnej wychowankowie pozostali w kontakcie zdalnym z wychowawcami.

 
 

Informacja Starostwa Powiatowego w Kępnie
Starostwo Powiatowe w Kepnie przekazuje w załączeniu informację o uruchamianych w nowym roku akademickim 3,5 letnich bezpłatnych studiach licencjackich na kierunku pielęgniarstwo
czytaj więcej ...

OBCHODY  100 LECIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO
W POWIECIE KĘPIŃSKIM-  przeniesione

W związku ze stanem epidemii wywołanym wirusem SARS Co-V-2 przenosimy obchody 100-lecia Szkolnictwa Zawodowego
z 6 czerwca 2020 roku na  rok szkolny 2020/2021
(dokładna data będzie podana w stosownym terminie)
Dziękujemy wszystkim, którzy byli  zaangażowani  w prace związane z obchodami
100-lecia w tym roku szkolnym.
Informujemy, że istnieje możliwość zwrotu kosztów uczestnictwa osób, które dokonały wpłat na udział w obchodach 100-lecia.
Wcześniej jednak należy skontaktować się telefonicznie ( 625830705) lub e-mail danuta.mikolajczyk@powiatkepno.pl ze skarbnikiem Stowarzyszenia Absolwentów i przyjaciół ZSP Nr 1w Kępnie.
Dyrektor szkoły i Komitet organizacyjny

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców
W dniu 6 marca 2020 roku w sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Chłopców w ramach "XXI Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2019/2020". Zawody przeprowadzono przy okazji Targów Edukacyjnych zaproponowanych przez Dyrekcję i młodzież z ZSP Nr 1 w Kępnie. Na zawody dotarło siedem reprezentacji szkół podstawowych z naszego powiatu. Rozegrano dwanaście spotkań, gdzie wyłoniono najlepszy zespół turnieju. Klasyfikacja końcowa wygląda następująco:
1. SP Mroczeń
2. SP Bralin
3.SP nr 3 Kępno
4.SP Lęka Mroczeńska
5.SP nr 1 Kępno
6. SP Krążkowy
7.SP Hanulin.
Najlepszym zawodnikiem został Maciej Kordek - SP Mroczeń. Najlepszym strzelcem został Mateusz Antczak -SP Bralin. Hubert Żłobiński to najlepszy bramkarz-SP nr 3 Kępno. Pamiątkowe puchary i dyplomy dla uczestniczących drużyn wręczyła Pani Wicedyrektor ZSP Nr 1 w Kępnie Urszula Tyra.

 
 

Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych
W dniach 3 i 4 marca 2020 roku w sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce Dziewcząt i Chłopców Szkół Ponadpodstawowych. Do rywalizacji w kategorii dziewcząt i chłopców wystartowały wszystkie szkoły ponadpodstawowe z naszego powiatu. Zawody przeprowadzono rozgrywając turniej systemem "każdy z każdym" do dwóch wygranych setów. Wszystkie spotkania charakteryzowały się dużym zaangażowaniem sportowym zawodniczek i zawodników. W kategorii dziewcząt tytuł mistrzowski przypadł reprezentacji ZSP Nr 1 w Kępnie. Miejsce drugie wywalczyła reprezentacja LO Nr I w Kępnie. Trzecie miejsce zajęła reprezentacja ZSP nr 2 w Kępnie. Wśród chłopców po bardzo wyrównanej grze wszystkich trzech drużyn zwycięstwo przypadło reprezentacji ZSP Nr 1 w Kępnie. Miejsce drugie zajęła reprezentacja ZSP Nr 2 w Kępnie. Trzecie miejsce przypadło LO Nr I w Kępnie. Najlepszą siatkarką została Agnieszka Wodnik. Mateusz Kubiak okazał się najlepszym zawodnikiem turnieju( oboje zawodnicy to reprezentanci ZSP Nr 1 w Kępnie). Pamiątkowe puchary, dyplomy i piłki do siatkówki dla każdej z uczestniczących drużyn wręczyli Starosta Kępiński Robert Kieruzal, Wicestarosta Kępiński Alicja Śniegocka i Dyrektor ZSP Nr 1 w Kępnie Bogumiła Drobina.

 
 

Mistrzostwa dziewcząt w piłce koszykowej
Dnia 27 lutego 2020 roku w sali gimnastycznej ZSP Nr 1 w Kępnie odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców Szkół
Ponadpodstawowych. W kategorii dziewcząt doszło do spotkania ZSP
Nr 1 w Kępnie i LO Nr I w Kępnie. Gospodynie okazały się lepsze wygrywając
mecz 42:23. W kategorii chłopców rozegrano trzy spotkania, gdzie mistrzowską
drużyną okazała się reprezentacja ZSP Nr 1 w Kępnie. Miejsce drugie
przypadło  reprezentacji LO Nr I w Kępnie. Reprezentacja ZSP Nr 2 w Kępnie
uplasowała się na miejscu trzecim. Najlepszą zawodniczą została Agnieszka
Wodnik, natomiast wśród chłopców wyróżniony został Damian Kędzia(oboje to
reprezentanci ZSP Nr 1 w Kępnie). Wręczenia pamiątkowych pucharów, dyplomów
i piłek do koszykówki  dla każdej z uczestniczących drużyn dokonali Starosta
Kępiński Robert Kieruzal i Dyrektor ZSP Nr 1w Kępnie Bogumiła Drobina.
Życzymy dalszego powodzenia w  dalszych rozgrywkach, które odbędą się w
Ostrowie Wielkopolskim w marcu.

 
 

Udział młodzieży Technikum Gastronomicznego w szkoleniu kelnerskim
W dniach 30 i 31 stycznia młodzież klas gastronomicznych uczestniczyła w kursie kelnerskim prowadzonym przez mistrza Polski kelnerów Jana Jakimowicza. Posiada on wieloletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kelnera, sommeliera, barmana oraz kierownika restauracji. Szkolenie przebiegało w dwóch etapach. W pierwszym dniu odbyło się tzw. szkolenie  podstawowe, w czasie którego młodzież dowiedziała się jakie wymagania stawiane są  profesjonalnym  kelnerom  w perfekcyjnie zorganizowanej restauracji Uczniowie poznawalipraktyczne umiejętności kelnerskie dzięki ćwiczeniom  pozwalającym na wizualizację najlepszych praktyk i najczęstszych błędów popełnianych w obsłudze klienta w restauracji.
W drugim dniu szkolenia uczestnicy poznali psychologiczne aspekty obsługi gości. Prowadzący wskazywał na sposób budowania pozytywnej komunikacji w zespole kelnerskim oraz na sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach w kontaktach z klientami.
Mimo czasu przeznaczonego na odpoczynek w ferie zimowe młodzież z dużym zaangażowaniem poznawała zasady pracy kelnera a  pasja kelnerska prowadzącego udzielała się uczestnikom szkolenia. Na zakończenie kursu wszyscy uczniowie otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

 
 

Udział młodzieży Technikum Gastronomicznego w pokazie gastronomicznym.
12 lutego uczniowie klasy II Technikum Gastronomicznego mieli okazję pracować ze znawcą sztuki kulinarnej - panem Dariuszem Dębowskim. Szef kuchni jednej z okolicznych restauracji dzielił się z młodzieżą pasją gotowania, ukazując nowatorskie spojrzenie na gastronomię. Tematem wiodącym spotkania było kreowanie dań a'la carte przy użyciu metody gotowania w niskiej temperaturze. Uczniowie poznali również zasady ustalania cen, wielkości porcji potraw oraz sposób kreowania menu restauracji. Pod bacznym okiem mistrza przygotowali niezwykle smaczne potrawy. Były to:
- smażone krewetki tygrysie podane na risotto z pomidorami,
- glazurowana w miodzie pierś z perliczki podana z musem z marchwi, chipsami z korzenia pietruszki i gnocchi,
- deser mille feuille z ciasta francuskiego z malinami, musem czekoladowymi kruszonką
W czasie przygotowywania potraw zwracano  uwagę nie tylko na ich wyśmienity smak, ale każdy z uczniów mógł wykazać się kreatywnością w zakresie ich dekoracji i sposobu podania. Spotkaniu towarzyszyła miła i serdeczna atmosfera. Nie obyło się również bez pytań kierowanych do uczniów, których celem było sprawdzenie wiedzy zawodowej oraz zmotywowanie młodzieży do jej pogłębiania.
Bardzo serdecznie dziękujemy panu Dariuszowi za przybycie do naszej szkoły i profesjonalny pokaz sztuki kulinarnej.

 
 

LAUREACI  POWIATOWEGO  FESTIWALU TEATRALNEGO
w teatrze w Kaliszu
Zwycięski Zespół  teatralny klasy II LOA za zdobycie I miejsca w Powiatowym Festiwalu Teatralnym uzyskał możliwość wyjazdu do teatru do Kalisza. Koszty wycieczki w ramach nagrody zostałycałkowicie pokryte przez Starostwo Powiatowe w Kępnie.
Dnia 23 stycznia uczniowie mieli okazję podziwiać spektakl „Dziwny przypadek psa nocną porą”w teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu.Przedstawionahistoria przeplatająca wątki detektywistyczne, melodramatyczne i komediowe wzbudziła duże zainteresowanie i spotkała się z aplauzem młodzieży. Szczególnie wyróżniała się postaćgłównego bohatera
Christophera uwikłanego w rodzinne tajemnice.
Opiekunem nagrodzonych uczestników była pani Aleksandra Kowalek oraz pani Ewa Kowalczyk Mikołowska.

 
 

Finał Województwa Wielkopolskiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt w ramach XXI WIMS Licealiada
Dnia 13.02.2020 w Wolsztynie odbył się ostatni etap rozgrywek o tytuł Mistrza Wielkopolski w piłce ręcznej dziewcząt szkół ponadpodstawowych. Do finału trafiły cztery zespoły, które wcześniej przeszły eliminacje powiatowe, rejonowe oraz zajęły pierwsze miejsca w półfinałach wojewódzkich.
Do finałowej rywalizacji przystąpiły: II LO Gniezno, ZSG-E Konin, LO Wolsztyn oraz ZSP nr 1 w Kępnie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie  po wygranej w półfinale ze szkołą z Konina trafiło do ścisłego finału. Nasza szkoła  po bardzo dobrej grze pokonała tam II LO z Gniezna 28-15. Organizatorzy oprócz medali i dyplomów przyznali także nagrodę indywidualną dla naszej uczennicy Julii Wójcik, która jednocześnie jest zawodniczką kadry narodowej młodziczek.
Skład zespołu: Martyna Michalak, Wiktoria Woch, Maja Bentkowska, Julia Kukuła, Julia Jokiel, Agata Staniszewska, Oliwia Duchnik, Wiktoria Wołk, Alicja Kaleta, Natalia Czarczyńska, Wiktoria Feja, Wójcik Julia, Orzechowska Martyna. Opiekun: Maciej Nowicki.

WIELKOPOLSKIE IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
ROK SZKOLNY 2019/2020
PATRONAT HONOROWY:
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI KURATOR OŚWIATY
MAREK WOŹNIAK ELŻBIETA LESZCZYŃSKA
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ:
MINISTETSTWO SPORTU, SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
FINAŁ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
11 lutego 2020 roku w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie odbyły się Mistrzostwa Województwa Wielkopolskiego w Halowej Piłce Nożnej w ramach „XXI Licealiady 2019/2020”.Prezes Szkolnego Związku Sportowego „Wielkopolska” w Poznaniu Zdzisław Urbańczyk ,Starosta  Kępiński Robert Kieruzal i Dyrektor ZSP Nr 2 w Kępnie Barbara Howis dokonali  otwarcia zawodów i powitali najlepsze reprezentacje siedmiu z ośmiu  rejonów naszego województwa.  Rejon Kalisz mogły reprezentować dwa  zespoły z uwagi na zwycięstwo gospodarza w zawodach okręgowych. Rozstawiono zespoły z tego samego rejonu czyli ZSP Nr 1 w Kępnie i ZSP Nr 2  w Kępnie. Rozgrywki w grupach odbywały się systemem „każdy z każdym". Po meczach eliminacyjnych przystąpiono do spotkań półfinałowych.

 
 

FINAŁ REJONU KALISKIEGO W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
W dniu 16.01.2020r. Odbył się Finał Rejonu Kaliskiego w Halowej Piłce Nożnej Chłopców.
Naszej drużynie udało się zwyciężyć w finale z drużyną ZSP Nr 2 Kępno, a III miejsce zajęła drużyna ZSB-E Ostrów Wlkp.
Najlepszym zawodnikiem został Mateusz Dyduch ZSP Nr 1 Kępno.
Najlepszym strzelcem został Gracjan Słupianek ZSP Nr 2 Kępno
Najlepszym bramkarzem został Marcin Młodrzyniak ZSB-E Ostrów Wlkp.

 
 

Studniówka klas LOA, LOB i IV TI
W sobotę 11 stycznia 2020 r. Sala Bankietowa pod Różą w Wieruszowie wypełniła się tegorocznymi maturzystami klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Kępnie. Ta noc na zawsze zostanie w pamięci tych młodych ludzi. Piękne stroje, tańce i doskonała atmosfera podkreśliły wyjątkowość uroczystości. To był niezapomniany bal studniówkowy, w którym wzięło udział ok. 150 osób.
O godzinie 19.00 przybyłych gości powitali przedstawiciele klas maturalnych - Kalina Froń,  Jakub Oszenda i Korneliusz Krawczyk, dziękując swoim wychowawcom - paniom  Ewie Kijak- Dacko, Katarzynie Górce i Ewie Kowalczyk-Mikołowskiej oraz dyrekcji
za zaszczepienie ciekawości świata,  dzielenie się wiedzą i za rozbudzanie ambicji. Słowa podziękowań skierowane zostały również do rodziców, bez których ten bal nie mógłby się  odbyć. Swoja wdzięczność uczniowie wyrazili słowami piosenki oraz bukietami kwiatów. Oczywiście nie mogło być studniówki bez tradycyjnego poloneza, pięknie zatańczonego przez przedstawicieli klas wraz z dyrekcją szkoły. Następnie Pani Dyrektor Bogumiła Drobina oraz Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Magdalena Woch dokonały oficjalnego otwarcia balu studniówkowego. Była symboliczna lampka szampana. Nie zabrakło suto zastawionych stołów, grupowych zdjęć i fotek na ściance, Do zabawy w tanecznych rytmach do godzin rannych zaprosił DJ Prezes.
Była to niesamowita noc, która na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczestników.

 
 

Studniówka klas IV TRI, IV TE i IV TAG
Niepowtarzalny bal studniówkowy dla uczniów klas czwartych Technikum
Gastronomicznego, Architektury Krajobrazu, Ekonomicznego, Organizacji Reklamy oraz
Informatycznego odbył się w piątkowy wieczór 17 stycznia br.. Uroczystość miała miejsce w Restauracji Aroma Stone w Sycowie. Bal rozpoczął się o godzinie 19.00 przywitaniem przybyłych gości. W programie artystycznym, młodzież podziękowała dyrekcji oraz swoim wychowawcom - pani Barbarze Posiewale, pani Ewelinie Malinowskiej oraz Małgorzacie Lisieckiej za opiekę dydaktyczno-wychowawczą, a rodzicom za trud w przygotowaniu studniówki. Wykonana przez uczniów oprawa muzyczna, w której znalazł się także autorski utwór zespołu, zachwyciła gości. Ten wieczór nie mógł obejść się od odtańczenia wraz z dyrekcją szkoły tradycyjnego poloneza. Tajemniczości dodały czarne maski, które jeszcze bardziej podkreśliły wymiar tego wieczoru. Finałowym punktem programu artystycznego był walc wykonany przez uczniów, pod okiem pani Sylwii Bednarz. Następnie Dyrektor Szkoły Pani Bogumiła Drobina wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Magdaleną Woch dokonały oficjalnego otwarcia Balu Studniówkowego.
Zabawa trwała do białego rana. To był niepowtarzalny wieczór. A teraz kochanym maturzystom życzymy powodzenia w tej przedmaturalnej wędrówce.

 
 

Gastronomik z wizytą w Klubie Seniora
Dnia 18.12.2019 r. uczennice klasy I TG Wiktoria Barzyk, Khrystyna Horban i Weronika Szymczak wraz z opiekunem Anetą Szczęsną spotkały się z seniorami w Klubie Seniora "Pod Żurawiem".
Wizyta miała na celu zaprezentowanie różnych sposobów składania serwetek o charakterze Bożonarodzeniowym. Uczennice pokazały składnie serwetek na kształt: choinki, gwiazdy betlejemskiej, płatka śniegu, czapki biskupa. Kompozycje, które można wykorzystać na różne okazje to: wierzchołek, wachlarz, kwiat lotosu, lilia wodna.  Spotkanie miało również na celu nawiązanie integracji młodzieży z seniorami.
Był to mile spędzony czas w gronie seniorów, którzy aktywnie uczestniczyli w składaniu serwetek wykazując się dużym zainteresowaniem.
Dziękujemy za ciepłe przyjęcie.

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego